M_o_R® Practitioner - Peak Consulting Group A/S

M_o_R® Practitioner

Kurset afholdes på engelsk, og du kan se kommende afholdelser og tilmelde dig her.

Peak udbyder, som de eneste i Danmark, Management of Risk (M_o_R) Practitioner kurset. Dette bygger ovenpå foundation-delen og giver dig en mere indgående forståelse for risikostyring.

Kurset er for dig, der arbejder med risikostyring og ønsker en indgående forståelse af denne disciplin. Vi afholder løbende kurser i København, og du kan læse meget mere og tilmelde dig kurset på denne side.

Kursusmål
 Beskrive de vigtigste karakteristika ved risiko og fordelene ved risikoledelse
 Anvendelse og skalering af de otte M_o_R Principper
 Beskrive brugen af de vigtigste M_o_R redskaber
 Foretage risiko analyser og udarbejde beslutningsgrundlag
 At kunne definere og skelne mellem risici og problemer
 At kunne oprette et Risiko Register
 At kunne oprette et interessent kort, og identificere de vigtigste roller i risikostyring

Kursusudbytte
Ved at deltage i M_o_R Practitioner kurset opnår du indgående kendskab til M_o_R-metodens principper, processer og teknikker til at identificere, planlægge og styre risici. Du opnår også indsigt i det udbytte, organisationer kan opnå ved at anvende risikostyring i et strategisk, program-, projekt- og driftsmæssigt perspektiv.

Deltagerprofil
Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Deltagerforudsætninger
Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset. Du skal have bestået M_o_R Foundation for at kunne deltage.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en M_o_R-manual samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til M_o_R, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen
Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.
Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori.
Kurset afsluttes med en 3 timers Practitioner eksamen, der består af 75 spørgsmål. Der er et beståelseskrav om at opnå 35 rigtige svar. 
M_o_R Practitioner  eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.
Du får dit eksamensresultat ca. 2 arbejdsdage efter eksamen, og ved succesfuld beståelse får du efterfølgende dit certifikat tilsendt pr. mail.

Kursusindhold
 Introduktion
Definition af risiko og risikostyring Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem
 M_o_R-principper
Overblik over de tolv grundlæggende M_o_R-principper Hvordan principperne understøtter god selskabsledelse
 M_o_R-processer
Detaljeret gennemgang af den procesmodel og livscyklus, der danner grundlag for M_o_R metoden.
 M_o_R-teknikker
Anvendelse af teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapporterting
 M_o_R Practitioner eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
Prøveeksamener

Undervisere og sprog
Kurset afholdes med engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 M_o_R Practitioner forberedelseshæfte
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 M_o_R Practitioner eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere