MoP® Foundation e-learning på engelsk - Peak Consulting Group A/S

MoP® Foundation e-learning på engelsk

Klik her for at bestille dit e-learning kursus.

MoP leverer alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. MoP metodens processer og teknikker hjælper organisationer med at identificere, hvordan de kan optimere deres investeringer i forandring, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse.

Formålet med foundation certificeringen er at give kandidaterne den nødvendige viden om value management, så de kan arbejde som medlem af et porteføljeteam eller som led i porteføljestyringen inden for deres organisation. MoP hjælper organisationer med at besvare spørgsmålet: ”Er vi sikre på, at denne investering er den rette for os, og hvordan vil den bidrage til opnåelsen af vores overordnede strategiske mål?” 

Investering er det magiske ord i MoP sammenhæng, da porteføljestyring handler om at investere i de rigtige forandringselementer og om at implementere forandring på den mest effektive måde. Dette sker på følgende måder:
• Potentielle programmer og projekter evalueres på baggrund af deres risiko samt deres bidrag til organisationens overordnede strategiske mål 
• Konsekvent styring og ledelse af programmer samt projekter sikrer en effektiv levering samt længerevarende effekt 
• Maksimeret gevinstrealisering sørger for, at organisationen får mest mulig ud af deres investeringer 

Kursusudbytte 
MoP e-learning kurset vil forstærke deltagernes forståelse for:
• Forbindelsen mellem porteføljeledelse og bidraget til organisatoriske forandringer
• De processer, teknikker og principper, der er associeret med porteføljestyring samt den kontekst, som de opererer i 
• Effektive tilgange til at forstå, kategorisere, prioritere samt balancere de forskellige elementer, der indgår i porteføljestyring 
• Hvordan effektiv porteføljestyring kan bidrage til den overordnede succes af organisationens projekter og programmer 
• Roller og ansvar indenfor porteføljeledelse
• Gevinsterne ved at anvende porteføljestyring 

Organisationens fordele ved at have deres medarbejdere certificeret inkluderer:
• Forbedret intern kommunikation, der sikrer, at overflødige og low-value projekter og programmer undgås 
• Mere effektiv udnyttelse af organisationens ressourcer 
• Mere effektiv implementering af programmer og projekter på baggrund af risiko og afhængighedsanalyser 
• Forbedret gevinstrealisering og overordnet selskabsledelse 

Deltagerprofil 
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljeledelse. Som deltager arbejder du med projekter, er leder på det strategiske niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en supportfunktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse. Udover dette, er kurset også relevant for medarbejdere med følgende funktioner:
• Forandringsledere 
• Senior Responsible Owners (SEOs)
• Business Case Writers 
• Projekt-, program- eller portefølje-medarbejdere

Hvad er inkluderet?
• 12 måneders online adgang til det akkreditterede MoP Foundation kursus 
• Online kursusmaterialer 
• Online MoP Foundation eksamensværktøj 
• Online adgang til eksamen 

Manualen er ikke inkluderet i kursus prisen, men kan tilkøbes hos Peak.

Kursusindhold 
• Introduktion til Management of Portfolios 
• Strategisk og organisatorisk kontekst 
• Roller, ansvar og dokumentation inden for porteføljeledelse 
• Principperne som vellykket porteføljeledelse er baseret på
• Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere, hvorvidt porteføljeledelsen fungerer tilfredsstillende
• Formålet med porteføljeledelse og leverancecyklus samt gennemgang af de enkelte elementer og teknikker
• Gennemgang af typiske MoP Foundation eksamensspørgsmål 

Eksamen 
Kurset afsluttes med en 40 minutter lang MoP Foundation eksamen, der består af 50 multiple choice spørgsmål. Der skal som minimum besvares 25 spørgsmål korrekt (50%) for at bestå, og der må ikke medbringes hjælpemidler i form af noter eller MoP-manualen. 
Efter du har opnået MoP Foundation-certificeringen, har du mulighed for at fortsætte på MoP Practitioner kurset. 

Pris
DKK 4.600 inkl. certificering

Manualen kan tilkøbes for DKK 680,- inkl. forsendelse.

Alle ovenstående priser er ekskl. moms.

MoP Foundation online kurset på denne side tilbydes af ILX Group, en ATO (Accredited Training Organization) under AXELOS Limited. 

Læs mere