MoP® Foundation - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MoP® Foundation – med dansk underviser

Dette intensive Management of Portfolios (MoP) Foundation kursus giver dig en detaljeret forståelse for alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Kurset indeholder den nødvendige teori og udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse. MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Foundation certificering.

Kursusmål
• Forstå teorien bag en succesfuld porteføljeledelse og dets bidrag til organisatoriske forandringer
• Opnå overblik over  hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
• Kende metoder til implementering og realisering af gevinsterne ved at anvende porteføljeledelse
• Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
• Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
• Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
• Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
• Bestå MoP Foundation eksamen

Kursusudbytte
Deltagelse i MoP Foundation kurset vil give dig detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teori og teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljeledelsen.

Deltagerprofil
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på best practice principper. Du har bred erfaring med projektarbejde, er leder med en kobling til det strategiske niveau, varetager en ledelsessupportfunktion eller er en del af en supportfunktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse som disciplin.

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Eksamen
Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 50 multiple choice spørgsmål, hvoraf du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen, og hvis du har bestået, vil dit certifikat efterfølgende blive tilsendt.
MoP Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelige med support.

Kursusindhold
• Omfang og formål med porteføljeledelse, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
• Fordele ved at anvende porteføljeledelse
• Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
• Teori og principper som vellykket porteføljeledelse 
• Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljeledelsen fungerer tilfredsstillende
• Formålet med porteføljeledelse, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
• Formål og indhold af porteføljedokumentation
• Roller og ansvar indenfor porteføljeledelse
• MoP Foundation eksamensforberedelse
• Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
• Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
• Prøveeksamen

Undervisere og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljeledelse. De har en bred erfaring fra mange typer af organisationer koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
• Officiel MoP manual
• MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• MoP Foundation eksamen
• Forplejning under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

28 mar - 30 mar 2022

Storkøbenhavn

7 nov - 9 nov 2022

Storkøbenhavn

DKK 14.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning