MoP® Foundation & Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MoP® Foundation & Practitioner – med dansk underviser

MoP leverer alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. MoP indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, samt et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Kurset udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse. Undervisningen varierer i mellem teori og praksis og vil skabe grundlag for dine vellykkede MoP Foundation & Practitioner eksamener.

Kursusmål
• Forstå forbindelsen mellem porteføljeledelse og bidraget til organisatoriske forandringer
• Overblik over  hvordan porteføljeledelse knyttes til program-, projekt- og forandringsledelse
• Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljeledelse
• Indblik i hvordan omfanget af porteføljen defineres samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
• Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
• Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
• Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
• Bestå MoP Foundation og MoP Practitioner eksamenerne

Kursusudbytte
Deltagelse i MoP kurset vil give dig omfattende viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre værdiskabende information til relevante interessenter. Du opnår ligeledes forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljeledelse.

Deltagerprofil
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljeledelse baseret på Best Practice principper. Du arbejder med projekter, er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en supportfunktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse.

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP-manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform
Kurserne afholdes som hhv. et 3-dages og et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset afholdes kl. 9.00 til 16.00 Dag 1-4 og kl. 9.00-12.00 på Dag 5. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.
På Dag 3 afholdes online Foundation eksamen af 40 minutters varighed. Eksamen består af 50 multiple choice spørgsmål, hvoraf du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Skulle du mod forventning ikke bestå Foundation eksamen, vil du få mulighed for at tage en re-eksamen samme dag.
Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen er case orienteret, papirbaseret, og varer 3 timer. Det er muligt at opnå 80 point, og du skal opnå 40 point for at bestå.
Der vil være aftenarbejde på begge kurser.

Kursusindhold
• Omfang og formål med porteføljeledelse, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
• Fordele ved at anvende porteføljeledelse
• Konteksten inden for hvilken porteføljeledelse opererer
• Principperne som vellykket porteføljeledelse er baseret på
• Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljeledelsen fungerer tilfredsstillende
• Formålet med porteføljeledelsens definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
• Formål og indhold af porteføljedokumentation
• Roller og ansvar indenfor porteføljeledelse
• MoP Foundation og Practitioner eksamensforberedelse
• Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ift. nøgleområder i MoP manualen.
• Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
• Prøveeksamener

Undervisere
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljeledelse. De har en bred erfaring fra mange typer af organisationer koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
• Officiel MoP-manual 
• MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk) 
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset 
• MoP Foundation og Practitioner eksamener 
• Frokost, the og kaffe under kurset

Komplementerende kurser
• PRINCE2® for ledelsen
• MSP® – Managing Successful Programmes – Foundation (og Practitioner)
• P3O® – Project, Programme and Portfolio Offices – Foundation (og Practitioner)

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

7 nov - 11 nov 2022

Storkøbenhavn

DKK 24.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning