MoP® Foundation - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»MoP® Foundation

MoP® Foundation

Management of Portfolios – MoP® Foundation
Kurset afholdes med dansk underviser samt engelsk manual og eksamen. 
Dette intensive Management of Portfolios (MoP) Foundation kursus giver dig en detaljeret forklaring af alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Den udforsker de gældende principper for Best Practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljestyring. MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Foundation certificering.

Kursusmål
 Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 Overblik over  hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling relevant information på tværs af organisationen
 Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
 Bestå MoP Foundation eksamen

Kursusudbytte
Deltagelse i MoP Foundation kurset vil give dig detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer  og kommunikation anvendes i porteføljestyring regi.

Deltagerprofil
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring som disciplin.

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Eksamen
Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 50 multiple choice spørgsmål, hvoraf du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen, og hvis du har bestået vil dit certifikat efterfølgende blive tilsendt.
MoP Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Kursusindhold
 Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
 Fordele ved at anvende porteføljestyring
 Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 Formål og indhold af porteføljedokumentation
 Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 MoP Foundation eksamensforberedelse
 Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 Prøveeksamen

Undervisere og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Inkluderet i prisen
 Officiel MoP manual
 MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 MoP Foundation eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Kommende kurser

 • 28 oktober 2019

  Tidspunkt

  Fra : 28/10-2019 09:00

  Til : 30/10-2019 16:00

  Pris

  DKK 13.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 13 januar 2020

  Tidspunkt

  Fra : 13/01-2020 09:00

  Til : 15/01-2020 17:00

  Pris

  DKK 13.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 25 maj 2020

  Tidspunkt

  Fra : 25/05-2020 09:00

  Til : 27/05-2020 17:00

  Pris

  DKK 13.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 26 oktober 2020

  Tidspunkt

  Fra : 26/10-2020 09:00

  Til : 28/10-2020 17:00

  Pris

  DKK 13.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø