MoP® Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MoP® Practitioner – med dansk underviser

Dette intensive Management of Portfolios (MoP) Practioner kursus bygger videre på MoP Foundation, og giver dig en dybdegående indsigt i alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Undervisningen er case-orienteret, og udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse. MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Practitioner certificering.

Kursusmål
• Forstå forbindelsen mellem porteføljeledelse og dets bidrag til organisatoriske forandringer
• Overblik over hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
• Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljeledelse
• Øvelse i at definere omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
• Øvelse i at definere entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til relevante interessenter
• Praktisk indsigt i at prioritere mellem initiativer på tværs af en organisation
• Træning i at definere og etablere de nødvendige roller og ansvar i en organisation
• Bestå MoP Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Deltagelse i MoP Practitioner kurset vil give dig detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du arbejder med teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også arbejde med hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljeledelsen.

Deltagerprofil
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljeledelse baseret på best practice principper. Du arbejder med mange projekter, er leder med en kobling til det strategiske niveau, varetager en ledelsessupportfunktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse som disciplin.

Deltagerforudsætninger 
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset. Du skal ligeledes have bestået MoP foundation for at kunne deltage.

Kursusforberedelse 
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et forberedelseshæfte med læsevejledning og øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.  

Eksamen
Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 3 timer og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål med underspørgsmål, der tilsammen giver 80 point, og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at medbringe MoP manualen til eksamen. 
MoP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.
Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. 
Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. eksamensinstituttets retningslinjer.
Eksamensinstituttet retter din eksamen og giver dig direkte besked, når dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) er klar, dog senest 2 uger efter kurset. 

Kursusindhold 
• Praktisk indhold i porteføljeledelse, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
• Fordele ved at anvende porteføljeledelse
• Konteksten inden for hvilken porteføljeledelsen opererer
• Principperne som vellykket porteføljeledelse er baseret på
• Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljeledelsen fungerer tilfredsstillende
• Indhold af porteføljedokumentation
• Roller og ansvar indenfor porteføljeledelse
• MoP Practitioner eksamensforberedelse
• Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
• Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
• Prøveeksamen

Underviser og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljeledelse. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
• MoP forberedelseshæfte (på engelsk)
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• MoP Practitioner eksamen
• Forplejning under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

28 okt - 29 okt 2021

10 nov - 11 nov 2022

Storkøbenhavn

DKK 11.000,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer og forplejning