MoP® Practitioner - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»MoP® Practitioner

MoP® Practitioner

Kurset afholdes med dansk underviser samt engelsk manual og eksamen. 
Dette intensive Management of Portfolios (MoP) Practioner kursus giver dig en detaljeret forklaring af alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Den udforsker de gældende principper for Best Practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljestyring. MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Practitioner certificering.

Kursusmål
 Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 Overblik over  hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling relevant information på tværs af organisationen
 Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
 Bestå MoP Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Deltagelse i MoP Practitioner kurset vil give dig detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer  og kommunikation anvendes i porteføljestyring regi.
Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring som disciplin.

Deltagerforudsætninger 
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse 
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et forberedelseshæfte med læsevejledning og øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er begge dage kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.  

Eksamen
Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 3 timer og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål med underspørgsmål, der tilsammen giver 80 point, og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at medbringe MoP manualen til eksamen. 
MoP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.
Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. 
Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. Eksamensinstituttets retningslinjer.
Eksamensinstituttet retter din eksamen og giver dig direkte besked, når dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) er klar, dog senest 2 uger efter kurset. 

Kursusindhold 
 Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
 Fordele ved at anvende porteføljestyring
 Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 Formål og indhold af porteføljedokumentation
 Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 MoP Practitioner eksamensforberedelse
 Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 Prøveeksamen

Underviser og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 MoP forberedelseshæfte (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 MoP Practitioner eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Kommende kurser

 • 31 oktober 2019

  Tidspunkt

  Fra : 31/10-2019 09:00

  Til : 01/11-2019 13:00

  Pris

  DKK 11.000,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 29 oktober 2020

  Tidspunkt

  Fra : 29/10-2020 09:00

  Til : 30/10-2020 17:00

  Pris

  DKK 11.000,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø