MSP® Foundation & Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MSP® Foundation & Practitioner – med dansk underviser

MSP (Managing Successful Programmes) Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende og udvidet viden (Foundation og Practitioner) om MSP-metoden og at gøre dig i stand til at bestå MSP Foundation og Practitioner eksamen.

Kursusmål
 At diskutere og forstå MSP tilgangen til programledelse, ved at bygge på deltagernes egne erfaringer og viden om gennemførsel af store forandringer
 Anvendelse af MSP i forhold til en række kontekster udarbejdelsen af program dokumentation og det at skabe en velfungerende programorganisation
 Forberedelse til Foundation og Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Når du deltager på MSP Foundation og Practitioner kurset får du en detaljeret viden om MSP-metoden. Du får også viden om de principperne og flowet i et program samt mulighed for med brug af øvelser at afprøve dine færdigheder med metoden. Ved beståelse af eksamen opnår du en MSP Foundation og Practitioner certificering.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker et indgående kendskab til MSP-metoden og enten som individ eller organisation, ønsker du en kontrolleret tilgang til programledelse og programhåndtering. Du er involveret i programmer som f.eks. programleder eller projektchef.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på forståelse for procesorienteret programledelse med MSP-metoden og du bør have nogen erfaring med projekt- og programarbejde.

Kursusforberedelse
Du vil modtage MSP-manualen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet består af opgaver, samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået case og forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er de 4 første kursusdage kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

På 3. dagen gennemføres Foundation eksamen og på 5. og sidste dag gennemføres Practitioner eksamen. Foundation eksamen består 75 multiple choice spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. For at bestå skal du have 35 rigtige svar. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen.

Det er ikke tilladt at medbringe MSP manualen eller andre hjælpemidler. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. 

MSP Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 2½ time og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 8 spørgsmål, der tilsammen giver 80 point og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at medbringe MSP Manualen til Practitioner eksamen.

MSP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. Eksamensinstituttets retningslinjer.

Retning af opgaverne udføres af PeopleCert, der går omkring 2 arbejdsdage før svaret foreligger.

Kursusindhold
 MSP-principperne Overblik over de 7 principper,der udgør fundamentet for MSP-metoden samt hvordan principperne bruges undervejs i programmets livscyklus
 MSP-temaerne Overblik over de 9 ledelsestemaer i MSP-metoden samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring.
 MSP-livscyklus En gennemgang af de stadier der er i et program
 MSP Foundation og Practitioner eksamensforberedelse Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen. Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener og feedback på disse.

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 Officiel MSP-manual
 MSP Foundation og Practitioner forberedelseshæfte (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale som kan bruges som opslagsværk under kurset
 MSP Foundation og Practitioner eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere
Tid & sted

7 jun - 11 jun 2021

København Ø

1 nov - 5 nov 2021

København Ø

DKK 24.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning