MSP® Foundation - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MSP® Foundation – med dansk underviser

Kurset den 8. – 10. marts 2021 afholdes virtuelt.

MSP Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om MSP-metoden og at gøre dig i stand til at bestå MSP Foundation eksamen.

Kursusmål
 Indsigt i og forståelse for MSP-metoden
 Indgående kendskab til best practice
 At bestå MSP Foundation eksamen

Kursusudbytte
Når du deltager på MSP Foundation kurset får du en detaljeret viden om MSP-metoden. Du får også viden om principperne og flowet i et program, samt mulighed for, med brug af øvelser, at afprøve dine færdigheder med metoden. Ved beståelse af eksamen opnår du en MSP Foundation certificering.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker et grundlæggende kendskab til MSP-metoden og enten som individ eller organisation, ønsker en kontrolleret tilgang til programledelse og programhåndtering. Du er involveret i programmer som f.eks.programleder, programmedarbejder eller erfaren projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på forståelse for procesorienteret programledelse med MSP-metoden og det vil være en fordel hvis du har erfaring med praktisk arbejde indenfor program- eller projektledelse.

Kursusforberedelse
Du vil modtage MSP-manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet består af opgaver, samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har læst manualen og forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

Eksamen
Kurset afsluttes med en Foundation eksamen, der består 75 multiple choice spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. For at bestå skal du have 35 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.
MSP Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelige med support.

Kursusindhold
 Introduktion til MSP og definering af et program og de basis komponenter, der udgør et MSP-program
 MSP-principperne
Overblik over de 7 principper, der udgør fundamentet for MSP-metoden samt hvordan principperne bruges undervejs i programmets livscyklus
 MSP-temaerne
Overblik over de 9 ledelsestemaer i MSP-metoden samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring.
• MSP-livscyklus
En gennemgang af de stadier der er i et program
 MSP Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
Prøveeksamener og feedback på disse

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 Officiel MSP-manual
 MSP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk under kurset
 MSP Foundation eksamen
 Forplejning under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere
Tid & sted

8 mar - 10 mar 2021

7 jun - 9 jun 2021

København Ø

1 nov - 3 nov 2021

København Ø

DKK 13.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning