MSP® Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MSP® Practitioner – med dansk underviser

MSP Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig udvidet viden om MSP-metoden og at gøre dig i stand til at bestå MSP Practitioner eksamen.

Kursusmål
 Forståelse af MSP-metodens tilgang ved at bygge på kursisternes egne erfaringer og viden indenfor forandringsprocesser
 Forståelse for hvorledes MSP kan tilføres til egne omgivelser samt gennemførelse af praktiske øvelser
 Opnå en respekteret og internationalt anerkendt programledelses certificering
 At give kursisterne et vidensfundament, der kan benyttes til at bestå Advanced Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Kurset giver dig en detaljeret viden og indsigt i MSP-metoden inklusiv den dokumentation, der skal produceres under et programs livscyklus. Dette kursus giver efter bestået eksamen akkreditering som Managing Successful Programmes Practitioner.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker et indgående kendskab til MSP-metoden og som ønsker at arbejde med styring af programmer. Du er typisk involveret som programleder, programmedarbejder eller projektchef og er erfaren projektleder. Hvis du er senior beslutningstager, programejer, forandringsagent eller arbejder med forandringsledelse vil du også have gavn af kurset. Du kan også være projektleder, der vil videreudvikle dine færdigheder og skabe et fundament for et yderligere karrieretrin.

Deltagerforudsætninger
Kurset er for dig, som allerede har bestået MSP Foundation eksamen, inden du kan gennemføre Practitioner eksamen.

Kursusforberedelse
Du vil modtage et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet består af opgaver, samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået case og forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er den første kursusdag kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Eksamen
Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 2½ time og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 8 spørgsmål, der tilsammen giver 80 point og for at bestå skal minimum 40 point opnås. Det er tilladt at medbringe MSP-manualen til eksamen.

MSP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. eksamensinstituttets retningslinjer.

Eksamensinstituttet retter opgaverne, og der går ca. 2 arbejdsdage, før du modtager dit endelige resultat. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt pr. mail.

Kursusindhold
 MSP-principperne Overblik over de 7 principper, der udgør fundamentet for MSP-metoden samt hvordan principperne bruges undervejs i programmets livscyklus
 MSP-temaerne Overblik over de 9 ledelsestemaer i MSP-metoden samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring
 MSP-livscyklus En gennemgang af de stadier der er i et program
 MSP Practitioner eksamensforberedelse Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen. Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener og feedback på disse

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 MSP Practitioner forberedelseshæfte (på engelsk)
 MSP Practitioner eksamen
 Fyldestgørende kursusmateriale som kan bruges som opslagsværk efter kurset
 Frokost, the og kaffe under kursus

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere
Tid & sted

10 jun - 11 jun 2021

10 jun - 11 jun 2021

København Ø

4 nov - 5 nov 2021

København Ø

DKK 11.000,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer og forplejning