MSP® Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

MSP® Practitioner – med dansk underviser

Kravene til programledelse har aldrig været større. Og tager man den globale digitalisering, forandringer i høj hastighed og det øgede fokus på agilitet i betragtning, er det kun naturligt, at en best practice som Managing Succesful Programmes bliver opdateret. Med MSP er du rustet til at lede programmer i en moderne, omskiftelig verden. Peak Consulting Group er blandt de første til at introducere den opdaterede MSP version 5 til det danske marked. Det betyder, at du nu får den nyeste version på vores intensive kursus, der giver dig grundlæggende viden om MSP, gør dig i stand til at bestå MSP Foundation eksamen, og ikke mindst udruster dig med værktøjerne til at implementere en velafprøvet og effektiv best practice i din egen organisation.

Hvad indebærer opdateringen?
I modsætning til den tidligere version fra 2011, er formatet blevet omskrevet og moderniseret, så det i endnu højere grad er rammesættende og rummer mulighed for også at håndtere en iterativ og cyklisk fremdrift mod den fremtidige tilstand, du skal skabe. Men grundstrukturen er stadig den samme, og fokus er fortsat på at understøtte værdiskabelse og gevinstrealisering, som typisk ikke sker i lineære processer i komplekse organisationer.

Omdrejningspunktet er stadigvæk principper, temaer og processer. Dog er ændringerne fra version 4 til 5 så væsentlige, at man skal have bestået en MSP version 5 Foundation, for at kunne fortsætte på MSP Practitioner. Det betyder, at hvis du har en certificering i MSP Foundation version 4 og gerne vil certificeres som Practitioner, kræver dette en helt ny MSP Foundation certificering.

Kursusmål
 Du får forståelse af MSP-metodens tilgang ved at bygge på kursisternes egen erfaringer og viden indenfor forandringsprocessor
 Du får forståelse for hvorledes MSP kan tilføres til egne omgivelser samt gennemførelse af praktiske øvelser
 Du opnår en respekteret og anerkendt programledelses certificering
 Du bliver rustet til at bestå MSP Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Kurset giver dig en detaljeret viden og indsigt i MSP-rammeværktøjet inklusiv den dokumentation, der skal produceres under et programs livscyklus. Dette kursus giver efter bestået eksamen akkreditering som Managing Successful Programmes Practitioner.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker et indgående kendskab til MSP og som ønsker at arbejde med styring af programmer. Du er involveret i programmer som f.eks. programleder, programmedarbejder eller du er en erfaren projektleder. Hvis du er senior beslutningstager, programejer, forandringsagent eller arbejder med forandringsledelse vil du også have gavn af kurset. Du kan også være projektleder, der vil videreudvikle dine færdigheder og skabe et fundament for et yderligere karrieretrin.

Deltagerforudsætninger
Kurset er for dig, der allerede har bestået MSP Foundation eksamen (du skal dog være opmærksom på at du skal have en MSP Foundation version 5), inden du kan gennemføre Practitioner kurset og eksamen. 

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart modtager du et forberedelseshæfte. Hæftet består af opgaver, du skal lave inden kursusstart samt en oversigt over, hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået casen og forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Kursusindhold
 Overblik over de principper, der udgør fundamentet for MSP, samt hvordan de 7 principper bruges undervejs i programmets livscyklus
 Overblik over de 7 ledelsestemaer i MSP samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring.
 MSP-livscyklus: En gennemgang af de processer, der er i et program
 MSP Practitioner eksamensforberedelse, hvor vi gennemgår de typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen.
 Giver dig en introduktion til effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 Gennemgår testeksamener og feedback på disse

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor vi veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Desuden får du også mulighed for at øve dig på testeksaminer.

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Eksamen
Kurset afsluttes med en Practitioner eksamen, og ved beståelse af eksamen opnår du din MSP Practitioner certificering:

• Eksamen varer 2½ time
 For at bestå skal du have 42 spørgsmål rigtig besvaret
 Den består af 70 spørgsmål
 Eksamen er papirbaseret og med hjælpemidler 

Prisen indeholder
 MSP Practitioner forberedelseshæfte (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk under kurset
 MSP Practitioner eksamen
 Forplejning under kurset

Læs mere
Tid & sted

4 nov - 5 nov 2021

København Ø

2 jun - 3 jun 2022

Storkøbenhavn

17 nov - 18 nov 2022

Storkøbenhavn

DKK 11.000,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer og forplejning