P3O® Foundation & Practitioner - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»P3O® Foundation & Practitioner

P3O® Foundation & Practitioner

Dette kursus giver dig indgående kendskab til tilgange og praktiske værktøjer til samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation. Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning “Portfolio, Programme and Project Offices – P3O” for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Bogen beskriver processer og værktøjer, der med fordel kan anvendes til at opnå en vellykket planlægning, ressourcestyring, facilitering og styring ved introduktion af forandringer i forretningen. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Kursusmål
 Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 Kende de forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer
 Få indblik i hvordan en organisation’s P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter,der varetages af P3Oer samt hvordan P3Oer kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.
 Forberede og bestå P3O Foundation og Practitioner eksamenerne.

Kursusudbytte
Med dette kursus vil du blive i stand til at udvikle og implementere standarder, processer samt målrette ressourcer, værktøjer og teknikker til at forbedre en ineffektiv, fragmenteret  eller dyr måde at håndtere forretningsmæssige forandringer ved hjælp af projekter og programmer i organisationen.

Deltagerprofil
Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. 
Kurset varighed er de 4 første kursusdage kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-14.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.

På Dag 3 gennemføres Foundation eksamen kl. 16.00-17.00. Foundation eksamen består af 75 multiple choice spørgsmål hvoraf de 5 er prøvespørgsmål og ikke tæller med i den samlede score. For at bestå skal du have 35 af de resterende 70 spørgsmål rigtigt besvaret. 
P3O Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.
 
Kurset afsluttes med en Practitioner eksamen (Dag 5). Eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 4 spørgsmål med 20 underspørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 80 point, og du skal opnå 40 point (50%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe P3O manualen.

P3O Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Kursusindhold
 Styre forretningen; forandre forretningen; Organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse. Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion
 Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer – og hvad de omfatter Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi
 Business Casen for et P3O; Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser. Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer
 Design og tilpasning af dit P3O; Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O. Færdigheder, kompetencer og definering af funktionelle ansvarsområder for et specfifikt P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”
 Implementering af et P3O; Implementering af P3O som et program; kerneaktiviteter; anvendelse af et ”Blueprint”. Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)
 Best practice værktøjer og teknikker; Værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration. Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer. 
 Organisation; ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O; Undersøge hvilke roller, der er behov for; ledelse, samt faglige og administrative roller Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller; færdigheder og kompetencer

Undervisere og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af Eksamensinstituttet.

Kurset afholdes på engelsk og med engelsk underviser. Materiale og eksamen forefindes kun på engelsk.

Prisen indeholder
 Den officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices – P3O
 P3O Forberedelseshæfte
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk