P3O® Foundation - Peak Consulting Group A/S

P3O® Foundation

Kurset afholdes på engelsk, og du kan se kommende afholdelser og tilmelde dig her.

Dette kursus giver dig viden om tilgange og praktiske værktøjer samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation. Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning “Portfolio, Programme and Project Offices – P3O” for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Kursusmål
 Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
 Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssige drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
 Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter, der varetages af P3O’er samt hvordan P3O’er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.
 Forberede og bestå P3O Foundation eksamen.

Kursusudbytte
Med dette kursus vil du blive i stand til at udvikle strategier til at håndtere de spørgsmål, der ofte udfordrer ledere og medarbejdere, der er involveret i styringen af såvel driften som forandringsprocesser i en organisation:  ”Er det de rette forandringer, vi foretager?”; ”hvad er det forretningsmæssige udbytte af forandringerne?” og ”gennemfører vi forandringerne på en god og vellykket måde?”.

Deltagerprofil
Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Kursusforberedelse
Du vil modtage P3O-manualen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursus-start. Forberedelseshæftet består af opgaver og henvisninger til de sider, du bør læse i manualen. Vi anbefaler, at du bruger 15-20 timer på at gennemgå forberedelseshæftet inden kurset.                             

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset forløber alle dage kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 75 multiple choice spørgsmål hvoraf de 5 er prøvespørgsmål og ikke tæller med i den samlede score. For at bestå skal du have 35 af de resterende 70 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

P3O Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Kursusindhold
 Styre forretningen; forandre forretningen; organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse. Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion
 Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer. En overordnet model for en P3O-organisation. Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi
 Business Casen for et P3O; hvorfor gøre tingene anderledes – hvordan sælger vi ideen? Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen. Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser. Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer
 Design og tilpasning af dit P3O; oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”. Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O
 Implementering af et P3O; implementering af P3O som et program; kerneaktiviteter; anvendelse af et ”Blueprint”. Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)
 Best practice værktøjer og teknikker; værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration. Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer
 Organisation; ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O; undersøge hvilke roller, der er behov for; ledelse samt faglige og administrative roller. Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller; færdigheder og kompetencer

Undervisere og sprog
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kurset afholdes på engelsk og med engelsk underviser. Materiale og eksamen forefindes kun på engelsk.

Prisen indeholder
 Den  officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices – P3O
 P3O Forberedelseshæfte
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere