PL5 Projektlederuddannelse – Styrk dine lederevner

Styrk dine lederevner som projektleder
Hvad gør du som dygtig projektleder, når du vil udvikle dig? Metoder og certificeringer er på plads, så hvad er næste skridt? Peak Consulting Group tilbyder nu dette train as you go-forløb, hvor sigtet er at styrke dine lederevner som projektleder.

Tanken er ikke, at du er i mål efter to kursusdage. Sigtet er rettere at skærpe din evne til at skabe refleksion og læring ud fra din hverdagspraksis. Du får en personlig udviklingsplan, et netværk af erfarne projektledere som dig selv og inspiration fra Peaks erfarne undervisere og projektledere Anette Zobbe og Henrik Timm.

Målgruppe

Kursets målgruppe er erfarne projektledere, som har været projektleder i flere år på komplekse projekter og har et metodisk fundament at trække på i udførelsen af projekter. Forløbet starter med en individuel afdækkende og motiverende samtale før kurset med en af underviserne.
Kurset gennemføres som to intense dage, hvor der skiftes mellem refleksion over ledelsesstil, metoder og værktøjer ud fra cases og egne erfaringer. Kurset bryder med den traditionelle kursusramme, da kurset foregår i en agil kontekst, hvor der også fokuseres på at skabe en fortrolig atmosfære blandt deltagerne. Efter kurset gennemføres en individuel coaching samtale, hvor der fokuseres på at skabe en kompetenceudviklingsplan for projektlederens videre virke og der følges op på refleksioner fra kurset.

Kursusmål

Kursets formål er, at bevidstgøre den enkelte projektleder om den ledelsesmæssige adfærds betydning i forhold til projektets involverede, de organisatoriske styringsmæssige rammer, indhold og processer. Ledelsesadfærden vil dels blive trænet ud fra cases og dels ud fra erfaringsudvekslinger med de andre deltagere og underviserne.

Deltagerprofil

• Du er en erfaren projektleder, som har været projektleder i mindst 5 år og gennemført komplekse projekter
• Din styringsmæssige værktøjskasse er på plads enten fra en certificering som f.eks. PRINCE2, IPMA D/C eller fra en grundlæggende projektlederuddannelse internt i et firma eller fra en kursusudbyder
• Du er vant til at bruge en projektmodel.
• Du har lysten til at udvikle dig som projektleder.

Kursusforberedelse
Inden kursusstart sendes en pakke med materialer og øvelser til forberedelse.

Undervisningsform

Kurset indledes med en motiverende og afdækkende samtale med en af underviserne á 1½ times varighed, ca. 2-3 uger før kursus start. Selve kurset gennemføres som to intensive dage i træk fra kl. 9 til kl 20. Efterfølgende afsluttes kurset med en coaching samtale á to timers varighed 1-2 uger efter kurset. Kursets omfang er således 24 timer, udover dette kan der forventes 4-8 timers forberedelsestid.

Kursusindhold

På kurset vil følgende områder blive trænet:
• Identificering af projektet tilstand – Review af et projekt
• Lederrolle og adfærd i forhold til projektets kompleksitet – Planlægning af ledelsesindsatsen
• Kommunikationen i forhold til projektets omgivelser – Interessenter vs. kommunikations medier og metoder
• Håndtering af Interventioner – at kunne agere som en professionel projektleder ved ændringer og i pressede situationer
• Projektlederens integritet – hvordan afbalancerer du brugen af ”dig selv” og dine værdier, erfaringer og kompetencer
• Træd ud af projektlederrollen – der fokuseres på dig selv, dine evner og tolerancer

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere