PRINCE2 Agile® Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2 Agile® Practitioner – med dansk underviser

PRINCE2 Agile kurset sætter fokus på hvordan du som projektleder kan kombinere PRINCE2 metodens struktur med fleksibiliteten i agile koncepter som Scrum og Kanban. Kurset bygger videre på din PRINCE2 viden, så du bliver i stand til at levere en komplet og agil model for projektledelse.

Som professionel projektleder er din tid knap og kostbar. Derfor afholder vi kurset på 3 intensive undervisningsdage, inklusiv eksamen på Dag 3.

Kursusmål
• Forstå formålet med og relevansen af at kombinere PRINCE2 med agile arbejdsmetoder
 Anvende og tilpasse PRINCE2-principper, -processer og -ledelsesprodukter til en agil kontekst
 Kende og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes indenfor rammerne af et PRINCE2-projekt
 Kunne evaluere PRINCE2-temaer i projekt fra et agilt perspektiv
 Blive i stand til at fiksere og flexe de seks præstationsmål i et projekt efter agile principper
 Forberede PRINCE2 Agile Practitioner eksamen
 Bestå PRINCE2 Agile Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Efter kurset vil du være i stand til at anvende PRINCE2 metoden agilt i et virkeligt projekt. AXELOS påpeger imidlertid, at faktorer som din individuelle erfaring som projektleder, projektets kompleksitet og din organisations understøttelse af PRINCE2 Agile metoden har betydning for i hvor høj grad du i praksis kan styre PRINCE2 projekter agilt.

Ved bestået eksamen opnår du en PRINCE2 Agile Practitioner certificering.

Deltagerprofil
Du er projektleder og driver projekter efter PRINCE2-metoden eller arbejder med integration af projektledelse med drift. Kurset er ligeledes relevant hvis du har ansvar for ledelsesrapportering, projektsupport eller programstyring for projekter, der anvender en agil tilgang til leverancer.

Deltagerforudsætninger
Du skal have en certificering i PRINCE2 Foundation,
PRINCE2 Agile Foundation eller IPMA (D, C, B eller A), PMP eller CAPM for at tage PRINCE2 Agile eksamen.

Kursusforberedelse
Inden kursusstart (ca. 3 uger) vil du modtage en forberedelsespakke inkl. 1 prøveeksamen samt en velkomstmail med al praktisk information. Vi anbefaler ca. 15-20 timers forberedelse inden kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes over 3 undervisningsdage inklusiv eksamen på Dag 3. Kurset afholdes uden overnatning. Der undervises alle dage kl. 9.00 til kl. 16.00.

Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset. Undervisningen veksler mellem teori og øvelser i praktisk kombination af PRINCE2 med agile metoder på forskellige projektscenarier i form af prøveeksaminer.

Den afsluttende PRINCE2 Agile eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 50 spørgsmål, der hver giver 1 point. Der er mulighed for at opnå 50 point, og du skal opnå 30 point (60%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 Agile-manualen til eksamen (PRINCE2-manualen er ikke tilladt).

PRINCE2 eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Kursusindhold
 Konsolidering af PRINCE2-viden og PRINCE2 strukturen i en agil kontekst, primært med udgangspunkt i de syv processer og deres anvendelse igennem projektets livscyklus
 PRINCE2 principper og temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt perspektiveres i forhold til agile koncepter som Scrum og Kanban
 Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
 PRINCE2 Agile eksamensforberedelse
 Typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2 Agile manualen
 Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 Prøveeksamener og feedback på disse
 PRINCE2 Agile eksamen

Eksamensinstituttet retter eksamen og svaret foreligger efter ca. 2 arbejdsdage. Dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) udstedes direkte af eksamensinstituttet til dig.

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 PRINCE2 Agile selvstudiehæfte inkl. 1 prøveeksamen (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 PRINCE2 Agile eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere
Tid & sted

23 mar - 25 mar 2022

Storkøbenhavn

21 sep - 23 sep 2022

Storkøbenhavn

DKK 13.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning