PRINCE2® Foundation e-learning på dansk for ledige - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Foundation e-learning på dansk for ledige

Få hele PRINCE2 Foundation pakken inkl. certificeringfor kr. 7.250 ekskl. moms.

Vidste du, at selvom du har et højereuddannelsesniveau, så kan du som ledig også komme på kursus gennem ditjobcenter? Du skal blot søge om kurset gennem jobcenter og her kan det være enfordel at vælge et kursus fra den regionale positivliste, hvor fx PRINCE2Foundation & Practitioner er en mulighed.

Med PRINCE2 Foundation e-learning kurset opnår du etsolidt kendskab til verdens mest anerkendte best practice inden for projektledelse.Du får overblik over PRINCE2 som metode til projektledelse, herunder deprincipper, processer og temaer, der er centrale for at køre projekter.

Et PRINCE2 online kursus i professionel projektledelsevil hjælpe dig med at øge dine jobmuligheder med en internationale anerkendtcertificering på dit CV. Forløbet giver dig professionelle kompetencer indenforprojektledelse, og forbereder dig til at bestå PRINCE2 Foundation eksamen, sådu kan få din PRINCE2 Foundation certificering. Du skal afsætte 30-40 timer tilat gennemføre e-learning kurset – dette er inkl. læsning af PRINCE2 manualen,gennemførelse undervisningsmoduler og gennemførelse af testeksamener. 

Du har adgang til din online PRINCE2 Foundation i 6uger og skal tage din eksamen inden udgangen af de 6 uger, hvis du tager dinonline PRINCE2 Foundation gennem dit jobcenter. Du har mulighed for at tagevores PRINCE2 e-learning produkter over en længere periode, men hvis du køberkurset igennem jobcentret, så vil dit PRINCE2 e-learning kursus løbe hen over 6uger.

Det fulde kursus – på din egen tid
Kurset er opbygget, så du får en grundig forståelse af PRINCE2 projekterslivscyklus og flow. Med PRINCE2 Foundation e-learning kurset opnår du et solidtkendskab til verdens mest anerkendte best practice inden for projektledelse. Dufår overblik over PRINCE2 som metode til projektledelse, herunder deprincipper, processer og temaer, der er centrale for at køre projekter.

Det modul-baserede materiale giver dig mulighed for atfølge et komplet kursus indenfor rammerne af din egen planlægning. Materialeter opbygget omkring Peaks ”live” PRINCE2 kursus med en af vores dygtige,akkrediterede undervisere.

Du får således ”hele pakken” leveret, når det passerdig!

Kursusmål og udbytte
• Indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden
• Grundig forståelse af best practice projektledelse
• Indblik i PRINCE2 projekters livscyklus
• Overblik over PRINCE2 projektmodel
• Bestået Foundation eksamen
• Et solidt vidensgrundlag, du senere kan udnytte til at bestå Practitionereksamen

Deltagerprofil og forudsætninger
• Du ønsker kendskab til PRINCE2 metoden.
• Du eller din organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelseog projekthåndtering.
• Du er involveret i projekter som f.eks. projektleder eller projektdeltager.
• Du er indstillet på, at et PRINCE2 selvstudium stiller krav til disciplin ogansvar for egen læring.
• Kendskab til projektarbejde er en fordel.

It-krav
Google Chrome Browser.

Inkluderet i prisen
• 16 undervisningsmoduler med videoklip
• Quizzer til at teste din forståelse
• PRINCE2 manualen
• 2 PRINCE2 Foundation testeksamener
• Online adgang 6 uger fra købsdato
• 1 PRINCE2 Foundation eksamen

Underviserne bag dit PRINCE2 kursus
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assisterei forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en brederfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materialeer akkrediteret af PeopleCert.

Eksamen
Online eksamen via eksamensinstituttet PeopleCert (skal være gennemført indenfor 6 uger fra købsdato)
• Varighed: 60 minutter
• Format: Multiple Choice
• Sprog: Dansk
• Beståelseskrav: 33 ud af 60 rigtige

Du får eksamensresultatet umiddelbart efter eksamen.Deltagelse i eksamen forudsætter, at du har gennemført PRINCE2 Foundatione-learning kurset.

Pris
DKK 7.250 inkl. certificering
Ekskl. moms

Skal du også have en PRINCE2 Practitioner?
Har du endnu ikke en PRINCE2 Foundation eller har du IKKEen PRINCE2 Foundation version 5 (2009)eller 6 (2017), så kan du bestille PRINCE2 Foundation e-learning kursussamtidig med din PRINCE2 Practitioner og få begge kurser til kr. 10.650,-ekskl. moms. Klik her for at bestille PRINCE2 Foundation

Læs mere
Tid & sted

27 okt - 27 okt 2021

DKK 7.250,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering og manual