PRINCE2® Foundation & Practitioner - virtuelt kursus med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Foundation & Practitioner – virtuelt kursus med dansk underviser

PRINCE2 Foundation og Practitioner er et intensivt virtuelt kursus, der har til formål at give dig omfattende viden om PRINCE2-metoden og at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamen.

“Det virtuelle miljø virkede rigtig godt både med ”grupperum” og værktøjer til øvelserne. Det overraskede mig positivt. Underviseren gjorde god brug af gruppeopgaver, hvilket fungerede rigtig godt, og jeg synes der var en fin balance mellem gruppearbejde /aktivering af deltagerne og oplæg fra Jesper Vilstrup (underviser)”. Jeg var meget tilfreds med kursusmaterialet – det blev sendt i god tid, så man havde masser af tid til at forberede sig. Det var lækkert præsenteret og fin tanke med lidt ekstra såsom tuscher, post-its og karameller.” (Camilla Marlene Ernst Andersen, AAU)

Kursusudbytte
Når du deltager på PRINCE2 Foundation og Practitioner kurset, får du en dybdegående viden om PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale i det at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamenerne opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde med PRINCE2-metoden.

Kursusforberedelse
Du vil modtage en PRINCE2-manual samt selvstudiehæfte ca. 3 uger inden kursusstart. Selvstudiehæftet består af en introduktion til PRINCE2, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst læser manualen. Du bør læse hele manualen før kursusstart. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.

Kursusindhold
 Introduktion til PRINCE2
Grundprincipperne i PRINCE2
 Projekters livscyklus
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
 Initieringsfasen
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
 Efterfølgende faser
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende faser
 Sidste fase
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
 PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener

Undervisningsform
For at skabe de bedst mulige rammer om det virtuelle kursus, består det af følgende elementer:

Intromøde
Umiddelbart efter at du har modtaget forberedelsesmaterialet afholdes et virtuelt intromøde på ca. 1 time, hvor du vil møde de andre kursister og blive introduceret til de platforme, som vi vil bruge for at skabe et involverende og varieret kursusforløb. Derudover vil du blive introduceret til PRINCE2 og får mulighed for at stille spørgsmål til kurset og din forberedelse.
I forberedelsesperioden har du mulighed for at stille spørgsmål til din underviser og få hjælp til at afklare tvivl og uklarheder.

Fem virtuelle dage
På fem intensive dage vil der være veksling mellem teori, praktiske eksempler, øvelser, gruppearbejde og quizzer. Hver dag er opdelt i en formiddagsblok fra 8:30 – 12:00 og en eftermiddagsblok fra 13:00 – 16:00. Du forventes at deltage aktivt undervejs både i plenum og gruppearbejdet. Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med eksamensform og -spørgsmål i løbet af de fem dage.

Eksamen
Kurset afsluttes med Foundation og Practitioner eksamen.

Foundation eksamen består af 60 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have 33 af de 60 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Den afsluttende

Practitioner eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 68 spørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 68 point, og du skal opnå 38 point (55%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 manualen.

PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamen afholdes online. Du får to vouchers, så du selv kan booke de to eksamener på et tidspunkt efter kurset, som passer dig. Det kræver en computer med internetadgang, kamera og mikrofon. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

Dit Practitioner certifikat gælder i 3 år. Du kan tage en fuld Practitioner-eksamen igen i slutningen af de 3 år for at forblive certificeret igen.

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 

Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
 Officiel PRINCE2-manual
 PRINCE2 selvstudiehæfte
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset  
 PRINCE2 Foundation eksamen
 PRINCE2 Practitioner eksamen


Læs mere