PRINCE2® Foundation & Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Foundation & Practitioner – med dansk underviser

PRINCE2 Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig omfattende viden om PRINCE2-metoden og at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamen.

Kursusmål
 Opnå indsigt i og forståelse af PRINCE2-metoden
 Relatere PRINCE2-principper, -processer og temaer til et projektscenarie
 Udvikle grundig forståelse af best practice projektledelse gennem brug af PRINCE2-metoden
 Bestå Foundation og Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Når du deltager på PRINCE2 Foundation og Practitioner kurset, får du en dybdegående viden om PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale i det at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamenerne opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde med PRINCE2-metoden.

Kursusforberedelse
Du vil modtage en PRINCE2-manual samt selvstudiehæfte ca. 3 uger inden kursusstart. Selvstudiehæftet består af en introduktion til PRINCE2, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst læser manualen. Du bør læse hele manualen før kursusstart. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Dag 1-4 undervises kl. 9.00-17.00. Dag 5 undervises kl. 9.00-12.00. Efter frokost afholdes Practitioner eksamen kl. 13:00-15:30, og kurset sluttes senest kl. 16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Kursusindhold
 Introduktion til PRINCE2
Grundprincipperne i PRINCE2
 Projekters livscyklus
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
 Initieringsfasen
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
 Efterfølgende faser
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende faser
 Sidste fase
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
 PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener

Eksamen
På dag 3 gennemføres Foundation eksamen senest kl. 15:30-16:30. Foundation eksamen består af 60 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have 33 af de 60 spørgsmål rigtigt besvaret.   

Det er ikke tilladt at medbringe PRINCE2-manualen eller andre hjælpemidler. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen.

Den afsluttende Practitioner eksamen (Dag 5) varer 2½ time og består af en case med bilag samt 68 spørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 68 point, og du skal opnå 38 point (55%) for at bestå. Det er ved denne eksamen tilladt at medbringe PRINCE2 manualen.   

PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamenerne afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagene. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Eksamensinstituttet retter opgaverne, og der går omkring 2 arbejdsdage, før svaret foreligger. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt. Dit Practitioner certifikat gælder i 3 år. Du kan tage en fuld Practitioner-eksamen igen i slutningen af de 3 år for at forblive certificeret igen.

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 

Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
 Officiel PRINCE2-manual
 PRINCE2 selvstudiehæfte
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset  
 PRINCE2 Foundation eksamen
 PRINCE2 Practitioner eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset


Læs mere
Tid & sted

8 nov - 12 nov 2021

København Ø

24 jan - 28 jan 2022

Storkøbenhavn

28 feb - 4 mar 2022

Storkøbenhavn

DKK 22.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning