PRINCE2® Foundation & Practitioner - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»PRINCE2® Foundation & Practitioner

PRINCE2® Foundation & Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig omfattende viden om PRINCE2-metoden og at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamen.

Kursusmål
 Opnå indsigt i og forståelse af PRINCE2-metoden
 Relatere PRINCE2-principper, -processer og temaer til et projektscenarie
 Udvikle grundig forståelse af Best Practice Projektledelse gennem brug af PRINCE2 metoden
 Bestå Foundation og Practitioner eksamen

Kursusudbytte
Når du deltager på PRINCE2 Foundation og Practitioner kurset får du en dybdegående viden om PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale i det at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.


Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde med PRINCE2-metoden.

Kursusforberedelse
Du vil modtage en PRINCE2-manual samt forberedelseshæfte inkl. med øvelser og Practitioner prøveeksamen ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet indeholder også henvisninger til de sider, du som min. bør læse i manualen. Vi anbefaler ca. 20 timers forberedelse inden kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Dag 1-4 undervises kl. 9.00-17.00. Dag 5 undervises kl. 9.00-12.00. Efter frokost afholdes Practitioner eksamen kl. 13:00-15:30 og kurset sluttes senest kl. 16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

På Dag 3 gennemføres Foundation eksamen senest kl. 15:30-16:30. Foundation eksamen består af 75 multiple choice spørgsmål hvoraf de 5 er prøvespørgsmål og ikke tæller med i den samlede score. For at bestå skal du have 35 af de resterende 70 spørgsmål rigtigt besvaret.   
Det er ikke tilladt at medbringe PRINCE2 manualen eller andre hjælpemidler. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen.

PRINCE2 Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Den afsluttende Practitioner eksamen (Dag 5) varer 2½ time og består af en case med bilag samt 8 spørgsmål med 10 underspørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 80 point, og du skal opnå 44 point (55%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 manualen.   
PRINCE2 Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Eksamensinstituttet retter opgaverne, og der går omkring 2 arbejdsdage, før svaret foreligger. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt. Dit Practitioner certifikat gælder i fem år. Tager du en re-eksamen inden der er gået fem år, kan du vedligeholde din titel som Registered Practitioner.

Kursusindhold
 Introduktion til PRINCE2
Grundprincipperne i PRINCE2
 Projekters livscyklus
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
 Initieringsfasen
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
 Efterfølgende leveringsfaser
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende leveringsfaser
 Sidste leveringsfase
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
 PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 

Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
 Officiel PRINCE2-manual (engelsk eller dansk, afhængig af din tilmelding)
 PRINCE2 forberedelseshæfte (dansk)
 Adgang til PRINCE2-skabeloner og quizzer (på engelsk)
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset  
 PRINCE2 Foundation eksamen
 PRINCE2 Practitioner eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Kommende kurser

 • 2 september 2019

  Tidspunkt

  Fra : 02/09-2019 09:00

  Til : 06/09-2019 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Tangen 4
  8200 Århus

 • 9 september 2019

  Tidspunkt

  Fra : 09/09-2019 09:00

  Til : 13/09-2019 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 4 november 2019

  Tidspunkt

  Fra : 04/11-2019 09:00

  Til : 08/11-2019 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Tangen 4
  8200 Århus

 • 4 november 2019

  Tidspunkt

  Fra : 04/11-2019 09:00

  Til : 08/11-2019 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 20 januar 2020

  Tidspunkt

  Fra : 20/01-2020 09:00

  Til : 24/01-2020 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 20 april 2020

  Tidspunkt

  Fra : 20/04-2020 09:00

  Til : 24/04-2020 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 8 juni 2020

  Tidspunkt

  Fra : 08/06-2020 09:00

  Til : 12/06-2020 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 14 september 2020

  Tidspunkt

  Fra : 14/09-2020 09:00

  Til : 18/09-2020 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 2 november 2020

  Tidspunkt

  Fra : 02/11-2020 09:00

  Til : 06/11-2020 17:00

  Pris

  DKK 22.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø