PRINCE2® Foundation - virtuelt kursus med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Foundation – virtuelt kursus med dansk underviser

PRINCE2 Foundation er et intensivt virtuelt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om PRINCE2 som metode til projektledelse samt forberede dig til at bestå din PRINCE2 Foundation eksamen.

“Det virtuelle miljø virkede rigtig godt både med ”grupperum” og værktøjer til øvelserne. Det overraskede mig positivt. Underviseren gjorde god brug af gruppeopgaver, hvilket fungerede rigtig godt, og jeg synes der var en fin balance mellem gruppearbejde /aktivering af deltagerne og oplæg fra Jesper Vilstrup (underviser)”. Jeg var meget tilfreds med kursusmaterialet – det blev sendt i god tid, så man havde masser af tid til at forberede sig. Det var lækkert præsenteret og fin tanke med lidt ekstra såsom tuscher, post-its og karameller.” (Camilla Marlene Ernst Andersen, AAU)

“Jeg var meget imponeret over afviklingen af dette kursus.” (Christina Lyster, FMI)

Kursusmål
• Opnå indsigt i og forståelse for PRINCE2-metoden
• Udvikle en grundig forståelse af best practice projektledelse gennem brug af PRINCE2-metoden
• Bestå Foundation eksamen
• Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at bestå Practitioner eksamen.

Kursusudbytte
Ved at deltage i PRINCE2 Foundation kurset opnår du et indgående kendskab til PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Foundation certificering.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage PRINCE2-manualen samt et selvstudiehæfte. Selvstudiehæftet består af en introduktion til PRINCE2, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst læser manualen. Du bør læse hele manualen før kursusstart. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20-30 timer til din forberedelse. Du vil sammen med dit selvstudiemateriale også modtage dit kursusmateriale, som skal bruges på selve kursusdagene.

Undervisningsform
For at skabe de bedst mulige rammer om det virtuelle kursus, består det af følgende elementer:

Intromøde
Umiddelbart efter at du har modtaget forberedelsesmaterialet afholdes et virtuelt intromøde på ca. 1 time, hvor du vil møde de andre kursister og blive introduceret til de platforme, som vi vil bruge for at skabe et involverende og varieret kursusforløb.
Derudover vil du blive introduceret til PRINCE2 og får mulighed for at stille spørgsmål til kurset og din forberedelse.
I forberedelsesperioden har du mulighed for at stille spørgsmål til din underviser og få hjælp til at afklare tvivl og uklarheder.

Tre virtuelle dage
På tre intensive dage vil der være veksling mellem teori, praktiske eksempler, øvelser, gruppearbejde og quizzer. Hver dag er opdelt i en formiddagsblok fra 8:30 – 12:00 og en eftermiddagsblok fra 13:00 – 16:00. Du forventes at deltage aktivt undervejs både i plenum og gruppearbejdet. Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med eksamensform og -spørgsmål i løbet af de tre dage.

Eksamen
Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 60 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have 33 af de 60 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.
PRINCE2 Foundation eksamen afholdes online. Du får en voucher, så du selv kan booke eksamen på et tidspunkt efter kurset, som passer dig. Det kræver en computer med internetadgang, kamera og mikrofon.

Kursusindhold
• Introduktion til PRINCE2
Grundprincipperne i PRINCE2
• Projekters livscyklus
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
• Initieringsfasen
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
• Efterfølgende faser
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende leveringsfaser
• Sidste fase
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
• PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener.

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Underviserne har ligeledes omfattende erfaring med hvordan man skaber engagement og involvering på virtuelle kurser.
Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
• Officiel PRINCE2-manual
• PRINCE2 Foundation selvstudiehæfte
• PRINCE2 online quiz
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• PRINCE2 Foundation eksamen
Læs mere