PRINCE2® - Foundation - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Foundation – med dansk underviser

PRINCE2 Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om PRINCE2 som metode til projektledelse samt forberede dig til at bestå din PRINCE2 Foundation eksamen.

“Jeg fik et solidt teoretisk fundament for metoden PRINCE2 til at tage med hjem og bringe i spil i praksis” (Julie Ravn, Rebild Kommune)

Kursusmål
 Opnå indsigt i og forståelse for PRINCE2-metoden
 Udvikle en grundig forståelse af best practice projektledelse gennem brug af PRINCE2-metoden
 Bestå Foundation eksamen
 Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at bestå Practitioner eksamen.

Kursusudbytte
Ved at deltage i PRINCE2 Foundation kurset opnår du et indgående kendskab til PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Foundation certificering.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger
Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage PRINCE2-manualen samt et selvstudiehæfte. Selvstudiehæftet består af en introduktion til PRINCE2, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst læser manualen. Du bør læse hele manualen før kursusstart. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-17.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Kursusindhold
 Introduktion til PRINCE2
Grundprincipperne i PRINCE2
 Projekters livscyklus
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
 Initieringsfasen
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
 Efterfølgende faser
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende leveringsfaser
 Sidste fase
Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
 PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener.

Eksamen
Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 60 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have 33 af de 60 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

PRINCE2 Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 
Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
 Officiel PRINCE2-manual
 PRINCE2 Foundation selvstudiehæfte
 PRINCE2 online quiz
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 PRINCE2 Foundation eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Læs mere
Tid & sted

8 nov - 10 nov 2021

Århus

8 nov - 10 nov 2021

København Ø

Tilmeld venteliste Kurset er udsolgt.

6 dec - 8 dec 2021

København Ø

DKK 12.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning