PRINCE2 i praksis - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»PRINCE2 i praksis

PRINCE2 i praksis

Kurset i PRINCE2 i praksis giver nuværende projektledere en mulighed for at få input og inspiration til, hvordan de kan anvende og tilpasse PRINCE2 bedre i deres daglige arbejde som Projektleder.

En af de største udfordringer ved PRINCE2 er at få metoden tilpasset den virkelighed som projekterne opererer i.

Mål

Kurset er designet til at give deltagerne en mulighed for at få sparring i forhold til de praktiske udfordringer der kan være med at bruge en struktureret projektmodel, herunder hvordan der:
• planlægges
• aftales roller og ansvar
• samarbejdes med styregruppe
• uddelegeres til projektdeltagere
• overvåges og rapporteres
• eskaleres

Udbytte
Dette 1-dags kursus giver dig konkrete eksempler på, hvordan PRINCE2 kan bidrage til mere effektive projekter med tydelige aftaler mellem de involverede parter.

Deltagerprofil

Nuværende projektledere, som har bestået PRINCE2 Foundation.

Indhold
Fokus på roller og ansvar:
• Roller kan skabe forventningsafstemning
• Hvordan etableres det gode samarbejde med styregruppen?
• Teamleder – findes singlepoint of contact?

Planlægning:
• Fordelene ved produktbaseret planlægning
• Planlægning i agile leveranceteams
• Planer som kommunikationsmiddel

Fokus på projektets styringsredskaber:

• Projekters livscyklus med fokus på Business Casen
• Tolerancer – vil du lade som om du ikke har det i dit projekt?
• Fremdrift – hvordan sikres det?
• Kan rapportering skabe værdi?
• Det gode beslutningsgrundlag.
• Styregruppemøder – hvordan bliver de effektive beslutningsseancer og ikke eksamensagtig afrapportering?

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du allerede har mindst tre års erfaring med projektarbejde

Kursusforberedelse
Du skal på forhånd gøre dig klart, hvor du gerne vil blive klogere på, hvordan PRINCE2 kan bruges i praksis i dine projekter,herunder give kvalificeret input til survey.

Kursusform
På dagen veksles imellem gennemgang af best practice eksempler, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Inden kurset udsendes en kort survey som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.

Undervisere og sprog
Der benyttes akkrediterede undervisere. Der undervises på dansk med dansk materiale.

Kommende kurser

 • 31 januar 2020

  Tidspunkt

  Fra : 31/01-2020 09:00

  Til : 31/01-2020 16:00

  Pris

  DKK 3.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. materialer og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 2 oktober 2020

  Tidspunkt

  Fra : 02/10-2020 09:00

  Til : 02/10-2020 16:00

  Pris

  DKK 3.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. materialer og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø