PRINCE2 i praksis - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2 i praksis

Kurset PRINCE2 i praksis giver nuværende projektledere en mulighed for at få input og inspiration til, hvordan de kan anvende og tilpasse PRINCE2 bedre i deres daglige arbejde som Projektleder.

En af de største udfordringer ved PRINCE2 er at få metoden tilpasset den virkelighed som projekterne opererer i.

Kursusmål

Kurset er designet til at give deltagerne en mulighed for at få sparring i forhold til de praktiske udfordringer der kan være med at bruge en struktureret projektmodel, herunder hvordan der:
 planlægges
 aftales roller og ansvar
 samarbejdes med styregruppe
 uddelegeres til projektdeltagere
 overvåges og rapporteres
 eskaleres

Kursusudbytte
Dette 1-dags kursus giver dig konkrete eksempler på, hvordan PRINCE2 kan bidrage til mere effektive projekter med tydelige aftaler mellem de involverede parter.

Deltagerprofil

Nuværende projektledere, som har bestået PRINCE2 Foundation.

Kursusindhold
Fokus på roller og ansvar:
 Roller kan skabe forventningsafstemning
 Hvordan etableres det gode samarbejde med styregruppen?
 Teamleder – findes singlepoint of contact?

Planlægning:
 Fordelene ved produktbaseret planlægning
 Planlægning i agile leveranceteams
 Planer som kommunikationsmiddel

Fokus på projektets styringsredskaber:

 Projekters livscyklus med fokus på Business Casen
 Tolerancer – vil du lade som om du ikke har det i dit projekt?
 Fremdrift – hvordan sikres det?
 Kan rapportering skabe værdi?
 Det gode beslutningsgrundlag.
 Styregruppemøder – hvordan bliver de effektive beslutningsseancer og ikke eksamensagtig afrapportering?

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du allerede har mindst tre års erfaring med projektarbejde

Kursusforberedelse
Du skal på forhånd gøre dig klart, hvor du gerne vil blive klogere på, hvordan PRINCE2 kan bruges i praksis i dine projekter,herunder give kvalificeret input til survey.

Kursusform
På dagen veksles imellem gennemgang af best practice eksempler, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Inden kurset udsendes en kort survey som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.

Undervisere og sprog
Der benyttes akkrediterede undervisere. Der undervises på dansk med dansk materiale.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere