PRINCE2® Practitioner - virtuelt kursus med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2® Practitioner – virtuelt kursus med dansk underviser

PRINCE2 Practitioner er et intensivt virtuelt kursus, der har til formål at give dig udvidet viden om PRINCE2-metoden og at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Practitioner eksamen.

PRINCE2 Practitioner foregår over 2 intensive dage.

“Det virtuelle miljø virkede rigtig godt både med ”grupperum” og værktøjer til øvelserne. Det overraskede mig positivt. Underviseren gjorde god brug af gruppeopgaver, hvilket fungerede rigtig godt, og jeg synes der var en fin balance mellem gruppearbejde /aktivering af deltagerne og oplæg fra Jesper Vilstrup (underviser)”. Jeg var meget tilfreds med kursusmaterialet – det blev sendt i god tid, så man havde masser af tid til at forberede sig. Det var lækkert præsenteret og fin tanke med lidt ekstra såsom tuscher, post-its og karameller.” (Camilla Marlene Ernst Andersen, AAU)

Kursusmål
 Konsolidere tidligere PRINCE2-viden med fokus på praktisk anvendelse
 Relatere PRINCE2-principper, processer og temaer til en konkret case
 Besvare spørgsmål omkring hvordan PRINCE2-metoden anvendes til at drive projekter
 Forberede PRINCE2 Practitioner eksamen
 Bestå PRINCE2 Practitioner eksamen

Kursusudbytte
PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation samt din forståelse for strukturen og indholdet af PRINCE2-metoden. Du får styrket din viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter PRINCE2-metoden, og du får øvelse i praktisk anvendelse af metoden på forskellige projektscenarier. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Deltagerprofil
Du er projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2-metoden, eller du samarbejder med kunder eller leverandører, der anvender metoden. 

Deltagerforudsætninger
For at kunne tage en PRINCE2 Practitioner skal man have bestået en af følgende:
 PRINCE2 Foundation 5. eller 6. version (2009 eller 2017)
 Project Management Professional (PMP)
 Certified Associate in Project Management (CAPM)
 IPMA Level A® (Certificeret projektchef)
 IPMA Level B® (Certificeret seniorprojektleder)
 IPMA Level C® (Certificeret projektleder)
 IPMA Level D® (Certificeret I projektledelse)

Kursusforberedelse
Du vil modtage en selvstudiepakke inkl. 2 Practitioner prøveeksamener ca. 3 uger inden kursusstart. Vi anbefaler ca. 10-15 timers forberedelse inden kurset. 
PRINCE2-manualen må medbringes til Practitioner eksamen. Hvis du ikke har den seneste version, så anbefaler vi, at du anskaffer den, da du kan få spørgsmål til emner, der ikke er beskrevet i tidligere versioner af manualen.

Undervisningsform
For at skabe de bedst mulige rammer om det virtuelle kursus, består det af følgende elementer:

Intromøde
Umiddelbart efter at du har modtaget forberedelsesmaterialet afholdes et virtuelt intromøde på ca. 1 time, hvor du vil møde de andre kursister og blive introduceret til de platforme, som vi vil bruge for at skabe et involverende og varieret kursusforløb.
Derudover vil du blive introduceret til PRINCE2 og får mulighed for at stille spørgsmål til kurset og din forberedelse.
I forberedelsesperioden har du mulighed for at stille spørgsmål til din underviser og få hjælp til at afklare tvivl og uklarheder.

To virtuelle dage
På to intensive dage vil der være veksling mellem teori, praktiske eksempler, øvelser, gruppearbejde og quizzer. Hver dag er opdelt i en formiddagsblok fra 8:30 – 12:00 og en eftermiddagsblok fra 13:00 – 16:00. Du forventes at deltage aktivt undervejs både i plenum og gruppearbejdet.

Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med eksamensform og -spørgsmål i løbet af de to dage.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

Kursusindhold
 Konsolidering af PRINCE2-viden, ved at gennemgå strukturen af PRINCE2, primært med udgangspunkt i de syv processer og hvordan disse bruges igennem projektets livscyklus
 PRINCE2 principper og temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt
 Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
 Drøftelse af teoretisk og praktisk anvendelse af PRINCE2-metoden
 PRINCE2 Practitioner eksamensforberedelse
 Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
 Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 Prøveeksamener og feedback på disse

Eksamen
Den afsluttende Practitioner eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 68 spørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 68 point, og du skal opnå 38 point (55%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 manualen.

PRINCE2 Practitioner eksamen afholdes online. Du får en voucher, så du selv kan booke eksamen på et tidspunkt efter kurset, som passer dig. Det kræver en computer med internetadgang, kamera og mikrofon. Du modtager dit certifikat fra eksamensinstituttet få dage efter din bestået eksamen.

Dit Practitioner certifikat udløber efter 3 år, hvorefter du kan tage en fuld Practitioner-eksamen for at forblive certificeret igen. Er du PRINCE2 Practitioner version 5/2009 certificeret, gælder din certificering i 5 år.

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 
Kurset afholdes med enten dansk eller engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer kan fås på både dansk og engelsk. Vælg venligst dit kursus med det ønskede sprog ved tilmelding.

Prisen indeholder
 PRINCE2 Practitioner selvstudiehæfte inkl. 2 prøveeksamener
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 PRINCE2 Practitioner eksamen

Læs mere