Programledelse i praksis - Peak Consulting Group A/S

Programledelse i praksis

En af de største udfordringer ved best practice metoderne er at få anbefalingerne tilpasset den virkelighed, som programmerne opererer i.

Dette kursus giver programorganisationerne en mulighed for at få input og inspiration til, hvordan de kan anvende og tilpasse best practice bedre i det daglige arbejde i programmer.
   
Kursusmål

Kurset er designet til at give deltagerne en mulighed for at få sparring i forhold til de praktiske udfordringer, der kan være ved at bruge en best practice model i egne programmer, herunder:
• Identificere betydende forhold og karakteristika
• Definere roller og ansvar
• Samarbejde mellem programmets væsentligste aktører
• Relation til portefølje og andre programmer
• Etablering af programmets eget styringsregime
• Identifikation af væsentligste ledelsesudfordringer
• Vurdering af fokus for ledelsesindsatsen

Kursusindhold

• Fokus på karakteristika og vilkår
• Ledelse
• Samarbejde med de væsentligste aktører
 
Kursusudbytte
Dette 1-dags kursus giver dig konkret inspiration til hvordan du kan skalere og tilpasse relevante dele af best practice til dit eget program. Endvidere får du inspiration til hvordan du vægter pragmatisme i forhold til anbefalingerne i best practice. Efter kurset vil du være i stand til at drøfte med den øvrige programledelse, hvordan I skaber et effektivt program tilpasset jeres vilkår og betingelser.

Deltagerprofil
Dette kursus er målrettet dig, som arbejder med ledelse af eller organisering af programmer, porteføljer og/eller programkontor. Projektledere på projekter i et program vil også have fordel af dette kursus.

Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du har solid erfaring med arbejdet i projekter, i programmer og/eller i porteføljer.

Kursusform
På dagen veksles imellem gennemgang af best practice eksempler og dialog samt arbejde på vurdering af egne opgaver.

Kursusforberedelse
Du skal inden kurset udarbejde en kort beskrivelse af den case (den givne opgave/program), som du vil arbejde på i løbet af kurset og efter kurset. Du får tilsendt en skabelon til denne beskrivelse.

Undervisere og sprog
Der benyttes akkrediterede undervisere. Der undervises på dansk og engelsk materiale.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere