Projektdeltagerens værktøjskasse - Peak Consulting Group A/S

Projektdeltagerens værktøjskasse

Som deltager i et projektteam, bidrager du til projektets succes – måske mere end du aner.


På dette 2-dages kursus får du forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen med vægt på kommunikationsdelen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet. Dermed bliver du også en større støtte og mere aktiv sparringspartner for projektlederen. Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente deltagere.

For at kunne maksimere dit bidrag som projektdeltager i projektforløbet vil kurset give dig overblik over samt indsigt i projektledelse, de førende metoder, værktøjer og teknikker: primært PRINCE2 og IPMA.

Kurset giver dig et grundigt praktisk kendskab til hvad der gør projekter succesfulde samt de grundlæggende principper i projektstyring, så du har et solidt fundament for at kunne forstå din rolle og dit ansvar som projektdeltager.

Du lærer
 Hvordan du som projektdeltager kan gøre en forskel i dine projekter
 Grundlæggende analyse- og planlægningsværktøjer og hensigtsmæssig projektadfærd, så du aktivt kan bidrage til at løse projektopgaven
 At prioritere og koordinere opgaverne og at formidle dine resultater både i og uden for projektet
 De væsentligste forudsætninger for succesrige projekter

Vi øger dine muligheder for konstruktivt at kunne bistå din projektleder i såvel planlægning, gennemførelsen og ikke mindst sikre, at I opnår det ønskede udbytte efterfølgende.
Den viden og inspiration du får, kan du anvende i enhver branche eller organisation. Kurset er bygget op på erfaringsdeling, hvad gør du, hele tiden med en positiv indgangsvinkel, hvordan kan du støtte bedre op om projektet/projekterne?

Måske er du som projektdeltager involveret i flere projekter + du forventes samtidigt at klare andre arbejdsopgaver.
Hvordan prioriterer du? Hvordan inddrager du din projektleder/ledere og øvrige – så de kan prioritere og forventningsafstemme, hvad du skal gøre? Dette sker i en dialog med de øvrige deltagere og dig – og ikke mindst vores erfarne instruktør.

Kursusmål
Målet med kurset er, at du kan:
 Forstå de grundlæggende elementer i projektledelsesprocessen
 Udfylde og få værktøjer til at udfylde din vigtige rolle som TEAM medlem
 Optimere projektets ressourcer gennem planlægning, kontrol, opfølgning på projektets omfang, påpege flaskehalse samt assistere gennem projektets faser på en konstruktiv måde
 Få indsigt i projektaktørenes adfærd og motivation samt dennes indvirkning på projektets succes 

Kursusudbytte
Stort set alle er involverede i opgaver, som bliver løst på tværs af afdelinger: Produktudvikling, tilbudsgivning, kvalitetsudvikling osv. Vi tilbringer en stor del af arbejdstiden i projekter!
Dagligdagen bliver lettere og mere effektiv, hvis du som projektdeltager kender de mest almindelige projektværktøjer og -metoder. Det giver dig større forståelse for arbejdsopgaven og større mulighed for at øve indflydelse i projektet.

Projektmetoderne sikrer også, at der er fokus på gruppeprocesserne, så det tværfaglige samarbejde styrkes, uden at det enkelte individ mister sin selvstændighed.

Deltagerprofil
Kurset er grundlæggende og henvender sig derfor ikke til projektledere eller personer med mere end to års projekterfaring.
Hvis I er flere projektdeltagere fra samme projekt eller organisation, kan I med fordel deltage på kurset sammen. Det er med til at styrke jeres projekt(er) og skaber et sparringsforum til projektlederen. Jo flere projektdeltagere, der taler fælles sprog, desto større succesrate.
 
Undervisningsform 
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er kl. 9.00-17.00.  
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler

Kursusindhold
Kurset fokuserer på følgende emner
 Overblik over Projektarbejdsformen
 Hvordan inddeles projektforløbet i faser og indsatsområder – og hvordan planlægges de?
 Menneskerne i et projekt (dig og andre)
 Projektgruppens samspil
 Med hvilken rolle indgår du i gruppesamarbejdet, og hvordan påvirker du projektet?
 Dilemmaer i rollen som projektdeltager – og hvordan du håndterer dem
 Vigtigheden af kommunikation og samarbejde 
 Planlægning af projektet
 Fase Inddeling – Opdeling i delprojekter
 Estimering
 Overvågning og kontrol
 Projektets afslutning
 Resumé og Konklusion

Om vores undervisere
Alle vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere