Projektlederens formelsamling

Kom hurtigt i gang med værktøjer og metoder
 
På dette kursus vil du få et godt overblik over de gængse projektværktøjer til at gennemføre projekter med. Det vil give dig et overskud, så du ikke skal bruge tid og energi på at finde skabeloner og tjeklister, da du har dem lige ved hånden i bogen. Du kan derfor hurtigt komme i gang med brugen af dem i din hverdag.
 
Du vil blive præsenteret for værktøjer, der kan bruges til analyser og strukturering samt til at hjælpe med den ledelsesmæssige rolle.
 
Kurset tager afsæt i bogen ”Projektlederens Formelsamling” og har til formål at give dig de mest benyttede værktøjer indenfor projektledelse. Hvert værktøj er beskrevet med skabeloner, skemaer og tjeklister til dit daglige arbejde. Bogen er designet, så du kan lave dine personlige notater i den og dermed gøre bogen til din personlige arbejdsbog. Dette betyder, at du ikke skal opfinde ”den dybe tallerken”, når du skal bruge værktøjet på ny. Vægten i bogen er lagt på det praktiske, så den understøtter din dagligdag.
 
Som en del af kurset vil udvalgte værktøjer blive gennemgået både med hensyn til anvendelsen af værktøjet og den tilhørende tjekliste. Endvidere vil bogens metoder og værktøjer blive samlet i et fælles overblik kaldet ”Projektlederens Roadmap” – du kan bruge roadmappet fremadrettet i din tilgang til at løse projekter.
 
Desuden vil der blive fokuseret på, hvordan du som projektleder kan træne dig selv i brugen af værktøjerne og dermed øge dine kompetencer via selvrefleksion.
 
Kurset giver nuværende og kommende projektledere en grundlæggende forståelse af, hvilke værktøjer og metoder man kan benytte sig af i sin styring og ledelse af projekter.
 
Kursusmål
Kurset er designet til at give viden og inspiration omkring de mest brugte værktøjer og modeller indenfor projektledelse. Herunder:
  Projektmodeller og faser
  Projektets processer
  Mennesker og ledelse

Kursusudbytte
Kurset giver dig en grundlæggende forståelse og indsigt i de værktøjer og metoder, der kan benyttes til at lede og styre et projekt, f.eks. risikoanalyse, interessentanalyse, kommunikationsplan, projektets møder, forhandlingsteknik og projektlederens opgaver.
 
Kursusindhold
  Introduktion og baggrund
  Projektlederens opgaver
  Projektets processer
  Overblik over værktøjer, metoder og tjeklister
  Detaljeret gennemgang af udvalgte værktøjer og metoder
  Præsentation af metode til selvrefleksion
  Typiske og specielle anvendelser
 
Kursusform
På dagen veksles mellem gennemgang af teori, metode, dialog og erfaringsudveksling. Inden kurset udsendes en kort survey, som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.
  
Deltagerprofil
Nuværende og kommende projektledere, delprojektledere og teamledere, der ønsker at tilegne sig et hurtigt overblik over projektmetoder, værktøjer og ledelsesmæssige tiltag i arbejdet med projekter.
  
Deltagerforudsætninger
Det anbefales, at du allerede har nogen erfaring med eller har været involveret i projekter enten som projektleder eller deltager.
  
Kursusform og materialer
Kurset afholdes som et 1-dags intensivt kursus kl. 9.00-16.30. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset.
På kurset får du kursusmaterialer, grundbogen ”Projektlederens Formelsamling” samt kursusbevis.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere