Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C - Peak Consulting Group A/S

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C

Projektlederuddannelsen er registreret af IPMA i Danmark. Peak Consulting Group har bevidst valgt at designe vores projektlederuddannelse således, at alle elementer i KIP (Kompetencer i projektledelse) er dækket.

IPMA Registrering® indebærer, at forløbets mål og indhold er karakteriseret af Peak Consulting Group i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse (KIP), og at Peak Consulting Groups angivelse af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

Kursusmål
 Projektlederuddannelsen er kompetencegivende
 Uddannelsen fokuserer på kompetencer inden for projektledelsesadfærd, metoder og erfaringer
 Uddannelsen er underlagt IPMAs retningslinjer i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse
 Projektlederuddannelsen er verificeret af Dansk Projektledelse

Projektlederuddannelsen består af et forløb i projektledelse, som er kombineret med et sparringsforløb orienteret mod henholdsvis en D eller C certificering hos Dansk Projektledelse.

Kursusudbytte
Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.
Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, deltagere og interessenter, samt i forhold til strukturer, kulturer og processer fra projekts ide til levering af det færdige produkt eller resultat.

Kursusindhold
Gennem uddannelsesforløbet får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med specielt fokus på:
 Forståelse for projektdisciplinen
 Projektlederrollen
 Projektlederens værktøjskasse, blandt andet:
 Målhierarki
 Interessentanalyse
 Kommunikationsplan
 Planlægning, milepæle etc.
 Risikoanalyse mm.
 Brugen af projektmodeller
 Projektlederens udfordringer
 Team-/gruppeudvikling
 Konflikthåndtering

Deltagerprofil
Uddannelsen er for dig, der ønsker at få projektledelses terminologien på plads, og få kendskab og indsigt i metoder og værktøjer.
Hvis du ønsker at kombinere med en IPMA C certificering, skal du have mindst 36 måneders effektiv projektledelseserfaring, hvilket er et krav fra IPMA ordningen.

Undervisningsform
Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Hvor der veksles mellem teori og praksis via undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgrupper.
Projektledelsesuddannelsen består af 6 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dage.
Før hvert modul skal der påregnes tid til at læse faglitteratur, mens der under modulet skal afsættes tid til at løse skriftlige opgaver.

Som faglitteratur benyttes den seneste udgave af bogen ”Projektledelse Teori og praksis – Toolbox” af Bjarne Kousholt, der desuden kombineres med undervisningsmaterialer, cases og udvalgte artikler.
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 9.00–17.00.

Introduktionssession afholdes hos Dansk Projektledelse.

Undervisning og sparringssessioner afholdes hos Peak, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

IPMA C certificering 
Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af den første 1 dag og de 2 efterfølgende en ½ dag.
Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse. På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:
 IPMA ordningen
 Brugen af KIP-bogen fra Dansk Projektledelse (Kompetencer i projektledelse)
 Udfyldelse af ansøgning og CV
 Overblik og forståelse af KIP-elementerne
 Udfyldelse af selvvurdering
 Arbejde med ledelsesudfordringer
 Inspiration til forberedelse af eksamen
 Inspiration til forberedelse af planlægningssessionen
 Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer

Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.
Som afslutning på forløbet afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA C certificeringseksamen, en et-dags planlægningssession, samt interview hos Dansk Projektledelse.

Inkluderet i prisen
 6 dages Projektlederuddannelse
 Kursusmaterialer og artikler
 Bogen ”Projektlederens formelsamling”
KIP-bogen fra Dansk Projektledelse
 Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af 1 dag og 2 x en ½ dag
 Eksamen hos Dansk Projektledelse
 Forplejning

IPMA C 51 forår 2022
Modul 1 hos Peak Consulting:  9. – 11. maj 2022 kl. 9-17
Introdag hos Dansk Projektledelse: 8. juni 2022 kl. 10-16 (online)
Modul 2 hos Peak Consulting: 13. – 15. juni 2022 kl. 9-17
Modul 3 hos Peak Consulting: 22. juni 2022 kl. 9-17
Modul 4 hos Peak Consulting: 18. august 2022 kl. 9-12
Eksamen hos Dansk Projektledelse: 25. august 2022 (online)
Modul 5 hos Peak Consulting: 28. september 2022

Andre datoer som du skal tage højde for er CV og Selvvurdering den 18. august 2022, første tilbagemelding 16. september 2022, Workshop 5. oktober 2022 kl. 9-17 og Interview (Endelig vurdering) den 6. oktober 2022.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere
Tid & sted

9 maj - 6 okt 2022

Storkøbenhavn

DKK 52.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning