Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® D - Peak Consulting Group A/S

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® D

Projektlederuddannelsen er registreret af IPMA i Danmark. Peak Consulting Group har bevidst valgt at designe vores projektlederuddannelse således, at alle elementer i KIP (Kompetencer i projektledelse) er dækket.
IPMA Registrering® indebærer, at forløbets mål og indhold er karakteriseret af Peak Consulting Group i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse (KIP), og at Peak Consulting Groups angivelse af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

Kursusmål
• Projektlederuddannelsen er kompetencegivende
• Uddannelsen fokuserer på kompetencer inden for projektledelsesadfærd, metoder og erfaringer
• Uddannelsen er underlagt IPMAs retningslinjer i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse (KIP bogen)
• Projektlederuddannelsen består af et forløb i projektledelse, som er kombineret med et sparringsforløb orienteret mod D certificering hos Dansk Projektledelse
• Projektlederuddannelsen er verificeret af Dansk Projektledelse

Kursusudbytte
Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.
Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, deltagere og interessenter, samt i forhold til strukturer, kulturer og processer fra projekts ide til levering af det færdige produkt eller resultat.

Kursusindhold
Gennem uddannelsesforløbet får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med specielt fokus på:
• Forståelse for projektdisciplinen
• Projektlederrollen
• Projektlederens værktøjskasse, blandt andet:
• Målhierarki
• Interessentanalyse
• Kommunikationsplan
• Planlægning, milepæle etc.
• Risikoanalyse mm.
• Brugen af projektmodeller
• Projektlederens udfordringer
• Team-/gruppeudvikling
• Konflikthåndtering

Deltagerprofil 
Uddannelsen er for dig, der ønsker at få projektledelses terminologien på plads, og få kendskab og indsigt i metoder og værktøjer.
Hvis du ønsker at kombinere med en IPMA D certificering anbefales det, at du har mindst 6 måneders erfaring i at arbejde som projektdeltager eller projektleder.

Undervisningsform 
Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Hvor der veksles mellem teori og praksis via undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgrupper.
Projektledelsesuddannelsen består af 6 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dage.
Før hvert modul skal der påregnes tid til at læse faglitteratur, mens der under modulet skal afsættes tid til at løse skriftlige opgaver.
Som faglitteratur benyttes den seneste udgave af bogen ”Projektledelse Teori og praksis – Toolbox” af Bjarne Kousholt, der desuden kombineres med undervisningsmaterialer, cases og udvalgte artikler.
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 9.00–17.00.
Introduktionssession afholdes online via Dansk Projektledelse.
Undervisning og sparringssessioner afholdes hos Peak, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

IPMA D certificering 
Sparringsforløb bestående af 2 sessioner af 1 dag og en ½ dag.
Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse. På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:
• IPMA ordningen
• Brugen af KIP-bogen fra Dansk Projektledelse (Kompetencer i projektledelse)
• Udfyldelse af ansøgning og CV
• Overblik og forståelse af KIP-elementerne
• Udfyldelse af selvvurdering
• Arbejde med ledelsesudfordringer
• Inspiration til forberedelse af eksamen
• Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer
Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.
Som afslutning på forløbet afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA D certificeringseksamen hos Dansk Projektledelse.

Inkluderet i prisen
• 6 dages Projektlederuddannelse
• Kursusmaterialer og artikler
• Bogen ”Projektledelse Teori og praksis – Toolbox”
• KIP-bogen fra Dansk Projektledelse
• Sparringsforløb bestående af 2 sessioner af 1 dag og en ½ dag
• Eksamen hos Dansk Projektledelse
• Forplejning

IPMA D 74 forår 2022
Modul 1 hos Peak Consulting:  9. – 11. maj 2022 kl. 9-17
Introdag hos Dansk Projektledelse: 9. juni 2022 kl. 10-16 (online)
Modul 2 hos Peak Consulting: 13. – 15. juni 2022 kl. 9-17
Modul 3 hos Peak Consulting: 22. juni 2022 kl. 9-17
Modul 4 hos Peak Consulting: 18. august 2022 kl. 9-12
Eksamen hos Dansk Projektledelse: 29. august 2022 (online)

Andre datoer, du skal tage højde for er CV og Selvvurdering: 22. august 2022 og Assessorvurdering den 23. september 2022.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

9 maj - 23 sep 2022

Storkøbenhavn

DKK 35.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning