Projektøkonomi - Peak Consulting Group A/S

Projektøkonomi

Der er mange forhold der bidrager til usikkerheden i projektgennemførelsen. Det er derfor nødvendigt for projektlederen dels at forstå Business Casen og dels at forstå projektets økonomi, så der træffes gode beslutninger og foretages hensigtsmæssige økonomiske dispositioner der fremmer projektet. Væsentlige udfordringer i projektøkonomien er håndtering af usikkerhed og de økonomiske risici.

Kursusmål
Forstå Business Casens formål, opbygning og elementer
Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter
Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringshåndtering
Udarbejde og kontrollere budgetter
Foretage risikovurderinger og cost-benefit-analyser.

Deltagerprofil
Styregruppemedlemmer, afdelingsledere, projektledere, projektkoordinatorer, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere og andre som har brug for forståelse for Business Casen samt kendskab til værktøjer indenfor projektstyring og projektøkonomi.

Deltagerforudsætning
Det er en forudsætning at du har kendskab til projektarbejde.

Undervisningsform 
Kurset afholdes som et 1-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er kl. 9.00-17.00.  

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler

Kursusindhold
Forstå Business Casen og værdien af at udarbejde den
Forstå hvordan penge fungerer, cash flow
Udarbejdelse af projektbudgetter
Praktisk anvendbar estimeringsmetoder
Risiko-vurderinger
Cost/benefit ved projekter
Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag
Introduktion til Benefits Realisation Management

Kurset er praktisk orienteret og du får skabeloner og værktøjer med hjem som du direkte kan anvende i din hverdag.
På kurset vil Benefits Realisation Management (BRM) blive berørt kort. Metoden understøtter en ændret opfattelse af projektstyring, hvor de forretningsmæssige fordele er i fokus. Metoden fokuserer på at styre og vurdere alle projektforløbets elementer og processer ud fra de opstillede forretningsmæssige målsætninger og succesfaktorer. På kurset har vi også fokus på projektinitieringsfasen, der er altafgørende for en succesfuld styring af selve projektforløbet.  

Undervisere og sprog
Alle vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, programledelse samt ifm. gevinstrealisering.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Kursusmål
 Forstå Business Casens formål, opbygning og elementer
 Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter
 Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringshåndtering
 Udarbejde og kontrollere budgetter
 Foretage risikovurderinger og cost/-benefit-analyser.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dkLæs mere