Projektstyring

Du er, eller skal være, projektleder for et vigtigt projekt. Du ønsker at være klædt på til at kunne overskue, hvad der sker i projektet, og hvornår det sker, således at det er dig, der styrer projektet, og ikke omvendt. Du ønsker en professionel tilgang til det at drive projekter til succes.
Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter. Det kan være interne opgaver i en virksomhed eller opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter udenfor virksomheden. Kurset er krydret med et miks af teori og anvendelse i praksis. Du arbejder under kurset med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Kursusudbytte
Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype. Kurset træner dig i generelle og grundlæggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse.

Du lærer om projektledelse at:
 Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde som resultat
 Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller deltager
 Forstå ledelsesprocesserne
 Samarbejde med interessenter 

Din organisation får:
 En kompetent projektleder eller – deltager, der har overblik og styr på værktøjerne
 En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse
 En projektleder, der kan organisere projektteamet

Deltagerprofil 
Du er projektleder eller kommende projektleder, og du ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode. Måske er du lige nu projekt deltager, og er på vej til den første projektlederopgave. Kurset er også for dig, der står over for at skulle starte et projekt, da det giver et godt fundament til projektets opstartsfase.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er kl. 9.00-16.00 alle tre dage.
Som deltagerforventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

Kursusindhold
 Forstå projektarbejdsformen
 Anvende projektværktøjskassen
 Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift
 Arbejde med projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold)
 Udarbejde målformulering
 Udarbejde interessentanalyse
 Organisere og planlægge arbejdet
 Estimering og ressourceplanlægning
 Overlevering og nedlukning af projektet
 Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam
 Planlægning af din egen ledelsesindsats

Om vores undervisere
Alle vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Prisen indeholder
 Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 Bogen ”Projektledelse – Teori og praksis – Toolbox”
 Frokost, the og kaffe under kurset

Læs mere
Tid & sted

7 nov - 9 nov 2022

Storkøbenhavn

DKK 12.000,00

Ekskl. moms

Inkl. materialer og forplejning