RESILIA™ Foundation med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

RESILIA™ Foundation med dansk underviser

Cyber Resilience Best Practice har til formål at hjælpe kommercielle og regeringsorganisationer i hele verden med at forhindre, opdage samt rette op på de forstyrrelser som et cyber attack skulle have på deres evne til at gøre forretning. Med tilføjelsen af RESILIA til AXELOS’ eksisterende best practice portefølje, der allerede inkluderer ITIL og PRINCE2, kommer her et kursus der sætter fokus på cyber resilience indenfor specielt IT, sikkerhed samt service management. Kurset bygger på de tre fundamentale begreber der omhandler folk, processer og teknologi. 
RESILIA Foundation kurset starter med et overblik over kursets samlede formål hvorefter vigtige begreber samt forskellen mellem resilience (modstandsdygtighed) og sikkerhed vil blive forklaret. Dernæst fokuserer det på fordelene ved at implementere cyber resilience og effektiv risikostyring. Der bliver også lagt vægt på rammerne for best practice management samt hvordan det kan bruges til at opnå/implementere cyber resilience i din organisation. Derudover identificerer kurset de vigtige processer der er involveret i cyber resilience og de underlæggende målsætninger ved at implementere cyber resilience. Til slut dækker kurset også over fordelingen af roller og ansvar der er involveret i implementering af cyber resilience. 

Deltagerprofil
RESILIA Foundation kurset henvender sig til alle, der er er involveret i deres organisations IT og/eller risiko-styring.

Kursusmål
På kurset vil du opnå indgående kendskab til RESILIA cyber resilience metoden. Blandt andet:
• Formålet og fordelene ved cyber resilience
• Risikostyring og de nødvendige redskaber til håndtering af risici og muligheder 
• Forståelse for vigtige cyber resilience begreber og processer 
• Formålet med et styringssystem og hvordan best practice standards kan bidrage 
• Cyber resilience strategier og de tilhørende målsætninger, samt deres interaktioner med ITSM aktiviteter  
• Cyber resilience, design og de tilhørende målsætninger, samt deres interaktioner med ITSM aktiviteter 
• Cyber resilience transitioner og de tilhørende målsætninger, samt deres interaktioner med ITSM aktiviteter 
• Cyber resilience funktioner og de tilhørende målsætninger, samt deres interaktioner med ITSM aktiviteter 
• Cyber resilience og dets løbende forbedringer og de tilhørende målsætninger, samt deres interaktioner med ITSM aktiviteter
• Formålet og fordelene ved fordeling af roller og ansvar og dual controls (dobbelt kontrol)

Kursusudbytte
“For første gang nogensinde bliver cyber resilience og best practice metoderne bragt sammen i et kursus, der er baseret på flere års afprøvning og undersøgelser af den process-baserede livscyklus, der garanterer, at deltagerne får maksimalt udbytte af kurset.” – Moyn Uddin, forfatter af ITpreneurs træningsprogrammet og af RESILIA: Cyber Resilience Best Practice Guide, udgivet af AXELOS. 
Efter kurset vil deltagerne have opnået fyldestgørende viden omkring de forebyggende og korrigerende metoder de kan bruge til at genkende risici og til at effektive navigere i et udfordrende miljø. Kurset giver deltagerne indsigt i de common management og best practice standarder samt frameworks, der vil kunne assistere dem i at forudsige, forberede og gendanne diverse organisatoriske funktioner, skulle deres organisation blive ramt af et cyber angreb. Deltagere der består kurset, vil være bedre i stand til at styre og implementere cyber resilience indenfor deres organisation. 

Kursusindhold
• Introduktion til kurset 
• Introduktion til Cyber Resilience
• Risikostyring 
• Håndtering af Cyber Resilience
• Cyber Resilience Strategi
• Cyber Resilience Design
• Cyber Resilience Transition
• Cyber Resilience Operation
• Cyber Resilience Continual Improvement
• Cyber Resilience Roller og Ansvar 

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

Eksamen
Eksamen gennemføres på kursets sidste dag og er en multiple-choice eksamen med 50 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Da eksamen gennemføres på PC, er det vigtigt at medbringe denne på kursets sidste dag. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 100 minutter til eksamen.  

Undervisere og sprog
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
• Officiel manual – RESILIA Cyber Resilience Best Practice
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• RESILIA Foundation eksamen
• Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

15 nov - 17 nov 2021

København Ø

DKK 15.500,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning