RESILIA™ Practitioner med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

RESILIA™ Practitioner med dansk underviser


RESILIA Practitioner kurset tager udgangspunkt i Foundation kurset, og udfordrer kursisterne til at fordybe sig i de principper og koncepter som der blev dækket I Foundation kurset. Derudover lægges der stor vægt på anvendelsen af den viden som kursisterne har opnået, ved blandt andet at diskutere spændende situationer fra den rigtige verden. Kurset starter med at skelne imellem assets, risiko, trusler og sårbarhed. Dernæst bliver de trin der er vigtigst i forhold til at oprette et risiko register og risk treatment plan identificeret, sammen med de mest effektive måder at håndtere risici på. Derudover bliver læringsmålene for implementering af cyber resilience beskrevet, samt de processer der er involveret og hvordan forholdet mellem dem og ITSM processerne. Til slut bliver anvendelsen af ”the seven-step improvement” i forhold til planlægning og forbedring af cyber resilience diskuteret. Rollefordeling, dobbelt kontrol samt uddelegering af ansvar bliver også opsummeret. 
Deltagerprofil
RESILIA Practitioner kurset henvender sig til alle, der er er involveret i deres organisations IT og/eller risiko-styring.

Kursusmål
Personer certificerede på practitioner niveau, vil:
• Være i stand til at lave risikostyringer.
 Være i stand til at kontrollere de respektive cyber resilience strategier samt opsætning i forhold IT service management (ITSM). 
• Være i stand til at styre de respektive resilience designs samt deres opsætning i forhold til ITSM.
• Være i stand til at styre de respektive cyber resilience transitioner samt deres opsætning i forhold til ITSM.
• Være i stand til at styre de respektive cyber resilience aktiviteter samt deres opsætning i forhold til ITSM. 
• Være i stand til at styre de respective cyber resilience forbedringsfaser samt opsætte dem i forhold til ITSM.  
• Være i stand til at evaluere hvorvidt en opdeling af roller og ansvar er nødvendigt i givne situationer

Kursusudbytte
Deltagerne vil i løbet af kurset få lov til at anvende og implementere den viden som de har opnået på Foundation kurset i adskillige varierende situationer fra den virkelige verden. Anvendelsen af de teoretiske principper og koncepter resulterer i, at deltagerne vil være i stand til at navigere i forskellige og udfordrende cyber security mijøer. Derudover tager kurset også nutidens begrænsede måder at håndtere cyber security i betragtning, og giver deltagerne et mere sofistikeret og innovativt framework til at tænke over cyber security problemer. Denne interaktive måde at lære på, hjælper deltagerne med at designe og forbedre måder hvorpå de kan forudsige, forebygge og reagere på cyber angreb i deres organisationer. 

Deltagerforudsætning
Du skal have en RESILIATM Foundation certificering for at kunne tage en RESILIATM Practitioner. 

Kursusindhold
• Risikostyring 
• Cyber Resilience Strategi
• Cyber Resilience Design
• Cyber Resilience Transition
• Cyber Resilience Operation
• Cyber Resilience Continual Improvement
• Fordeling af roller og ansvar 

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

Eksamen
Eksamen gennemføres på kursets sidste dag og er en multiple-choice eksamen med 50 spørgsmål. Krav til beståelse er 60% rigtige, og du har 135 minutter til eksamen.  

Undervisere og sprog
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• RESILIA Practitioner eksamen
• Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere