Springet fra kollega til projektleder

Fra faglig ekspert og medarbejder til kompetent projektleder
 
Få indsigt i, hvad det kræver at være en kompetent projektleder og projektledelse som en særlig faglighed.
Kurset lærer dig præcis, hvad du skal udvikle for at blive en stærk projektleder. Du får afdækket netop dine kompetenceudviklingsbehov for at varetage projektlederrollen godt. Det at være faglig ekspert og overgå til projektleder kræver udvikling af en helt ny rolle. Her får du metoder til at håndtere overgangen, så der er tydelighed for andre ift. dit mandat, din loyalitet, opgave og rolle som projektleder. Og at det er ok at være novice, indtil projektlederfaget er lært og omsat kompetent.
 
Deltagerprofil
Kurset henvender sig til dig som lige er overgået til en projektlederrolle eller overvejer at blive projektleder – måske fordi du ønsker mere indflydelse og ansvar uden nødvendigvis at ønskefuldt personaleansvar.
 
Kursusudbytte
 Indsigt i hvordan man optræder som projektleder og forvalter sin rolle loyalt
 Viden om, i hvilken grad du er faglig opgaveløser og kollega, og hvornår du har et projektlederansvar
 Kompetenceoversigt over hvad der forventes af en projektleder
 Afdækning af egne styrker og udviklingsområder, så du ved, hvad du skal arbejde med
 Redskaber til din motivation – hvad taler for og imod at varetage projektlederrollen
 Bevidsthed om hvornår du er i henholdsvis det faglige maskinrum og projektlederrummet
 Projektledelsesmetoder så du sikrer følgeskab fra andre såvel kolleger som interessenter
 Konflikthåndtering og metoder til at kommunikere effektivt
 Input til at lede bedre opad – spil din chef god
 
Indhold
 Indblik i hvordan man som projektleder indgår i helheden i din organisation
 Afklaring af hvad det kræver at udmønte god projektledelse, så du når målene, sikrer resultater og får andre med dig
 Klarhed på at rykke dig fra din nuværende rolle som faglig ekspert til ny rolle som projektleder
 Ledelse af andre når du ikke har det fulde personaleansvar
 Forståelse for hvordan mennesker er forskellige og psykologien i at tackle modstand
 Gennemslagskraft og din måde at opnå effektiv indflydelse
 Konflikthåndtering og feedback metoder som redskaber
 Situationsorienteret ledelse som effektiv metode til selvforvaltning, delegering og udvikling af andre
 Få input til at løse dine egne problemer og dilemmaer
 
Undervisningsform
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, individuel og fælles refleksion, øvelser og personlig handleplan. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere