Stærk gennemslagskraft som projektleder

Lær at forstå dig selv bedre, så du indgår konstruktivt og kompetent i samarbejdsrelationer, hvor du skal trække på din personlige autoritet for at få følgeskab fra kolleger og interessenter.
Opnå selvindsigt og viden om egen og andres motivation, så du forstår, hvad der skaber engagement og energi til handlinger.
Du har ansvar for mere end dig selv, når du er projektleder og er dybt afhængig af gode samarbejdsrelationer for at lykkes med et projekt. Det gælder både kollegialt, med interessenter og opadtil ift. din chef. På dette kursus får du mulighed for at lære dig selv bedre at kende, får metoder til at arbejde under pres og styrke din personlige gennemslagskraft. Du bliver bevidst om din og andres motivation, som er en væsentlig drivkraft for at tage ejerskab og lyst til at handle. Endelig arbejdes der med din måde at forvalte din rolle som projektleder både personligt og kommunikativt.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til projektledere, der ønsker større selvindsigt, at styrke sin personlige kommunikation og gennemslagskraft. Kurset er både for nye og mere erfarne projektledere fra offentlige og private virksomheder.

Kursusudbytte
 Indsigt i hvordan du forvalter din rolle som projektleder med dit personlige præg
 Viden om hvordan du begår dig på forskellige niveauer i en organisation
 Selvindsigt og metoder til at arbejde under pres
 Konkrete færdigheder i at kommunikere, håndtere konflikter og give konstruktiv feedback
 Kompetent situationstilpasset adfærd så din gennemslagskraft vokser
 Indsigt i din og andres motivation og hvordan du arbejder med dette
 Operationelle værktøjer, som kan anvendes direkte efter kurset

Kursusindhold
 Projektlederrollen og rolle cockpittet – En model for hvordan du skal begå dig
 Redskaber til at forstå og navigere i projektlederrollen uden formel magt
 Viden om dig selv og hvordan du opnår bedre gennemslagskraft
 Motivation som målrettet redskab til at skabe medejerskab hos samarbejdspartnere
 Metoder til bedre selvkontrol under pres
 Indblik i hvordan du kan træde i karakter i rollen som projektleder
 Arbejde med dilemmaer og cases fra egen hverdag

Undervisningsform
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, individuel og fælles refleksion, øvelser og personlig handleplan. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere