Statens it-projektmodel

For at skabe optimalt overblik er kurset bygget op omkring faserne i Statens it-projektmodel og de obligatoriske ledelsesprodukter, som skal anvendes når et projekt over 10 millioner kroner skal risikovurderes i Statens IT-råd.

Der arbejdes bl.a. med følgende områder
 Rammer for gennemførelsen af statslige it-projekter
 Praktisk brug af modellen
 Fasemodel og muligheder for agil udvikling
 Produktbaseret planlægning og estimering herunder håndtering af usikkerhed
 Risikohåndtering og –styring
 Organisering og roller herunder styregruppehåndtering
 Business case og gevinstrealisering
 Organisatorisk implementering og forandringsledelse

Arbejdsformen veksler mellem erfaringsbaseret gennemgang af modellens centrale elementer, gruppearbejde med udgangspunkt i case-materiale samt plenum-drøftelser. Der er udviklet case-materiale til kurset med udgangspunkt i et fiktivt statsligt it-projekt som skal forberede til risikovurdering i Statens IT-råd.

Endelig vil du som deltager bl.a. skulle reflektere over i hvilket omfang og hvordan nuværende eller tidligere projekter lever op til de 5 principper for statslige it-projekter, som Statens IT-råd arbejder med i deres risikovurdering:

1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
3. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
4. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

Formål
Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse; opbygge et solidt vidensfundament, du kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i staten; erfaringsudveksle og netværksopbygge med kolleger.

Du har efter endt kursus kendskab til og forståelse for it-projektmodellen, og kan styre projekter efter retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten samt blive i stand til at forberede et projekt til risikovurdering i Statens IT-råd.

Du ved, hvornår og hvordan den skal bruges, og du kan bruge den på et it-projekt i din egen organisation i overensstemmelse med hensigten; i henhold til budgetvejledningen og øvrige vejledninger til modellen.

Kursusbeskrivelse
Vi tilbyder en stærk kombination af selvstudie og 2 dages undervisning med en fagligt yderst kompetent underviser med stor erfaring og indblik i anvendelse af Statens it-projektmodel.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der har behov for kendskab til Statens it-projekt-model. Du kan eksempelvis have rollen som projektleder, styregruppe-medlem eller hyppigt fungere som projektdeltager.

Forudsætning
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Metode
ACTION LEARNING – kurser er designet med udgangspunkt i, at læringen skal være umiddelbart anvendelig på deltagernes egne projekter. Derfor anvendes case projekter og situationer fra den “virkelige” verden i udstrakt grad.

Forberedelse
4 korte selvstudieguides til Digitaliseringsstyrelsens vejledninger samt Finansministeriets Budgetvejledning, ialt ca. 5 timer.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere