Statens Programmodel

Dette intensivkursus giver dig grundlæggende viden om Statens Programmodel ift. at kunne anvende den som programleder/-deltager i offentlige it-projekter. Statens Programmodel baserer sig på MSP, og kurset er derfor tæt koblet til MSP Foundation-forløbet og kan ses som en overbygning hertil.

Kursusmål
 Opnå indsigt i og en forståelse for Statens Programmodel
 Udvikle en forståelse af Best Practice for gennemførelse af it-projekter og programmer i staten
 Opbygge et solidt vidensfundament omkring praktisk anvendelse af programmodellen
 Erfaringsudveksle og netværksopbygge ift. andre programledere fra staten

Kursusudbytte
Ved at deltage på kurset i den statslige programmodel opnår du et indgående kendskab til metoden og de krav, som staten stiller. Du får også viden om de grundlæggende modeller for projekt- og programledelse, koblinger, principper, værktøjer og processer, der er centrale for at køre programmer i Staten, herunder de omfattende krav til udarbejdelse af business cases og giver dig en forståelse for processerne ift. Statens IT-projektråd.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der ønsker kendskab til Statens Programmodel, enten som individ eller organisation, samt ønsker en kontrolleret tilgang til programledelse, gevinstrealisering samt kobling til projektledelse.

Du er højst sandsynligt involveret i en gennemførelse af et program eller dets delprojekter.

Kursusindhold
 Introduktion til Statens it-projektmodel grundprincipperne, projekttyper
 Introduktion til Statens programmodel og dets kobling til projekter
 Introduktion til de 7 principper for programledelse
 Introduktion til de 9 programtemaer
 Introduktion til de obligatoriske ledelsesprodukter (gevinstdiagram og gevinstprofiler, gevinstrealiseringsplan, programgrundlag, programplan, program præciseringsdokument, projektkatalog, vision og fremtidsmodel)
 Programmets livscyklus: Identificering af program, præcisering af program, ledelse af programbølger, lukning af program
 Roller og ansvar i program- og projektorganisationen
 Etablering af programmets business case
 Håndtering af den organisatoriske forankring og gevinstrealisering
 Risikovurdering af programmer

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere