Styregruppe og projektejer-kompetencer - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»Styregruppe og projektejer-kompetencer – Tilmelding i CAMPUS

Styregruppe og projektejer-kompetencer – Tilmelding i CAMPUS

Dette kursus er målrettet ledere med projekt- og styregruppeansvar. Kurset sætter dig i stand til at stille de rette spørgsmål i løbet af projektets livscyklus og stille relevante krav til projektledere.

Ledere kan sjældent tage 1 hel dag ud af kalenderen. Kurset afholdes derfor som 2 halve kursusdage, for at sikre dig optimalt udbytte af kurset.

Kursusmål
Som deltager i dette kursus opnår du øget kendskab til og forståelse for:
 Styregruppearbejdet og særlige udfordringer heri
 Din egen rolle i styregruppen og betydningen heraf
 Samspillet med de andre styregruppemedlemmer og projektlederen
 Styregruppens styringsredskaber og principper for effektivt styregruppearbejde.

Du opnår forståelse for, hvordan man i praksis udfylder rollen som aktivt styregruppemedlem i gennemførelsen og implementeringen af et projekt.

Efter deltagelse i kurset kan du aktivt bidrage til, at projektet løser det rigtige problem, fremdriften sikres, risici minimeres, organisatorisk implementering planlægges og gennemføres. Dermed øges sandsynligheden for, at identificerede gevinster realiseres.

Deltagerprofil
Kurset vil være relevant for alle ledere med projektansvar.

Deltagerforudsætninger
Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.
 
Kursusforberedelse
Som forberedelse til kurset skal du besvare en online survey (anonym) om aktuelle udfordringer i styregruppearbejdet. Ca. 10 dage før kursusstart får du tilsendt et link til surveyen.
Vi anbefaler desuden, at du har gennemgået et sæt e-læringsmoduler og ekspertforedrag i CAMPUS før kursusstart, ialt ca. 1 time. Se mere i Campus.

Undervisningsform
Den anvendte metode er Actoin Learning, hvilket medfører at kurset er designet med udgangspunkt i, at læringen skal være umiddelbart anvendelig på deltagernes egne projekter. Derfor anvendes case projekter og situationer fra den “virkelige” verden i udstrakt grad.

Kursusindhold
På kurset arbejdes med centrale temaer i effektivt styregruppearbejde:
 Den procesbaserede projekttilgang
 Organisation, roller og ansvar
 Ledelse af projekter
 Styringsstrukturen
 Business case og gevinstrealisering
 Ledelsens ansvar og kontrol af omfang og ændringer.

Du vil blive introduceret for informationsparadokset i et projekts livscyklus, få grundig indføring i egen rolle og ansvar samt en praktisk tilgang til, hvordan det ansvar kan udøves.
Styregruppens styringsredskaber introduceres ligeledes samt værktøjer til effektivt af fastholde fokus på fremdrift og værdiskabelse.

Om underviserne
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring.
De har en bred erfaring inden for den offentlige sektor, koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Tilmelding 
Gå til CAMPUS

Vil du vide mere?
For personlig rådgivning kontakt Pernille Mosser på 3113 5330 eller pm@peakconsulting.dk
Du er altid velkommen til at kontakte Peak på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk