Tag ansvar for din rolle i styregruppen - Peak Consulting Group A/S

Tag ansvar for din rolle i styregruppen

En god styregruppe sikrer succesfulde projekter

Dårligt styregruppearbejde kan påvirke hele projektets performance. Som medlem af styregruppen er din primære opgave at sikre beslutnings- og ledelseskraft i projektet. Der hviler et stort ansvar på dine skuldre, og derfor skal du også stille de rigtige krav til projektlederen.

Kurset i effektive styregrupper giver nuværende og potentielle styregruppemedlemmer en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for at påtage sig det overordnede ansvar for projektets succes. Med udgangspunkt i PRINCE2 som best practice metode fokuseres der på styregruppens rolle og ansvar igennem et typisk projektforløb.


Kursusmål
Kurset er designet til at give styregruppemedlemmerne viden og fortrolighed med hvordan styregruppen sammensættes og hvordan den kan sikre et effektivt samarbejde i projektorganisationen, herunder hvordan der:
• Uddelegeres
• Tildeles ressourcer
• Træffes beslutninger
• Overvåges fremdrift
• Eskaleres
• Forskellige roller varetages
• Sikres et godt samarbejde

Kursusudbytte
Dette 1-dags kursus giver dig grundlæggende forståelse for styregruppearbejde, herunder de udfordringer og faldgruber der kan forhindre at projekter leverer de ønskede gevinster inden for de aftalte rammer.

Deltagerprofil
Nuværende og potentielle styregruppemedlemmer, der ønsker at forstå et projekt set fra styregruppens perspektiv. Det anbefales, at du allerede har nogen erfaring eller har været involveret i styregruppearbejde.

Kursusindhold
• Introduktion til styregruppearbejde
• Fokus på styregruppens rolle og ansvar
• Fokus på styregruppens styringsredskaber
• Business Casen

Kursusform
På dagen veksles imellem gennemgang af teori og metode, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Inden kurset udsendes en kort survey som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere