Uddannelses- og kursusbetingelser

Uddannelses- og kursusbetingelser

Spørgsmål vedrørende vores kursusbetingelser?

Peak Consulting Group ApS»Uddannelses- og kursusbetingelser

Afmelding, fakturering, flytnings- og kursusbetingelser

Peak Consulting Group er berettiget til at fakturere kurser op til 30 dage før afholdelse.

Faktura tilsendt fra Peak Consulting Group skal betales senest 30 dage efter modtagelse, herefter påløber der renter jævnfør Renteloven.

Ved afmeldinger eller flytning senere end 20 arbejdsdage før kursusstart betales et gebyr på 35% af deltagerprisen.

Ved afmelding eller flytning senere end 10 arbejdsdage før kursusstart betales hele deltagerprisen.

Ved afbud eller udeblivelse fra eksamen tilbydes ikke erstatningseksamen.

Flytning af eksamen kan ske ved forudgående skriftlig aftale med Peak Consulting Group på kurser@peakconsulting.dk og mod et ekstra eksamensgebyr iht. gældende satser.

Deltageren er velkommen til at lade en kollega deltage på kurset i stedet, såfremt deltageren bliver forhindret i at deltage på kurset. Dette forudsætter, at deltageren kan nå at forberede sig tilstrækkeligt til kurset, og at Peak Consulting Group på kurser@peakconsulting.dk får besked om navneændringen.

Se vores kursuskalenderen her