Uddannelses- og kursusbetingelser

Handelsbetingelser

Afmelding- og flytningsbetingelser samt fakturering 

Peak Consulting Group er berettiget til at fakturere kurser, events og konferencer op til 30 dage før afholdelse.

Faktura tilsendt fra Peak Consulting Group skal betales senest 30 dage efter modtagelse, herefter påløber der renter jævnfør Renteloven.

Ved afmeldinger eller flytning senere end 20 arbejdsdage før kursusstart betales et gebyr på 35% af deltagerprisen.

Ved afmelding eller flytning senere end 10 arbejdsdage før kursusstart betales hele deltagerprisen.

Ved afmeldinger eller flytning til events og konferencer betales den fulde pris, hvis afmelding sker senere end 8 uger inden start.

Ved afbud eller udeblivelse fra eksamen tilbydes ikke erstatningseksamen.

Flytning af eksamen kan ske ved forudgående skriftlig aftale med Peak Consulting Group på kurser@peakconsulting.dk og mod et ekstra eksamensgebyr iht. gældende satser.

Deltageren er velkommen til at lade en kollega deltage i stedet, såfremt deltageren bliver forhindret i at deltage.

På kurser forudsætter dette, at deltageren kan nå at forberede sig tilstrækkeligt og at Peak Consulting Group på kurser@peakconsulting.dk får besked om navneændringen.

Se vores kursuskalenderen her