Man arbejder i en styregruppe - Peak Consulting Group

Man arbejder i en styregruppe

- man sidder ikke i en styregruppe.

Peak Consulting Group»Artikler»Man arbejder i en styregruppe

Man arbejder i en styregruppe

Styregruppens arbejde

Først når der er skabt balance i styregruppen og når der ingen tvivl hersker om rolle og ansvarsfordelingen, så kan man begynde at arbejde med styregruppens lederegenskaber.

 

Min påstand er, at styregruppens lederegenskaber er afgørende for om projektet bliver en succes eller ej…- Janick Wrona, IDA.

Som leder skal man være visionær, man skal være i stand til at kunne kommunikere sine visioner og fortælle hvordan man kommer i mål.

En begejstring og gejst for projektet er samtidigt nødvendig, for at motivere de resterende om den rejse, som styregruppen sammen skal ud på.

Fremfor alt, så skal en leder have evnen til at skabe tillid i en organisation. Det, der gør det ekstra vanskeligt at være medlem i en styregruppe er, at et projekt er en midlertidig organisation, der typisk varer et halvt til et helt år.

Derfor giver det en anderledes udfordring, når man som styregruppemedlem skal ud i en ny organisation og skabe tillid og skabe et team, der skal præstere og få afleveret den her opgave relativt hurtigt.

Mange projekter starter med at være bagud!

Der er som regel en deadline og sjældent er der mulighed, for at sætte sig ned og ligge en plan og selv bestemme den endelige deadline.

Det medvirker til, at lederen og teamet er under pres til at starte med. Derfor er det almindelige at tænke, at arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt– desværre resulterer det ofte i, at lederen og teamet ikke har tid til at opbygge en tillid eller lære hinandens styrker såvel som svagheder at kende.

Manglende tillid i styregruppen medfører ofte, at medlemmerne stiller sig kritisk overfor hinandens kompetencer og derfor bliver der ikke leveret til tiden, fordi styregruppens medlemmer modarbejder hinanden som et resultat af frustrationer eller manglende kendskab til hinanden.

Langt de fleste styregrupper er ikke teams.

Undersøgelser har vist, at teams, der afsætter tid til at lære hinanden at kende og skaber tillid i starten af projektet, på trods af deadlines og et tæt pakket program, opnår bedre resultater end dem, der ikke prioriterer det.

En anden faktor, der er ligeså vigtig som tillid, er evaluering og læring. Ofte har lederen i en styregruppe også et lederjob, derfor er styregruppen et ekstra job, som sjældent er placeret højest på prioriteringslisten.

Styregruppens arbejde

Netop derfor bør styregruppen evaluere sig selv med jævne mellemrum. De skal evaluere, hvordan det går individuelt, hvordan det går med samarbejdet og vigtigst af alt, er der noget, der skal gøres anderledes?

Vi forsøgte at overbevise både projektlederen og de resterende styregruppemedlemmer om, at som en del af evalueringen skulle projektlederen vurdere styregruppemedlemmerne og deres ledelseskompetencer.

Den var ikke nem at sælge nogen af vejene, men det lykkedes at få nogle gode samtaler omkring det, hvilket man ofte kommer langt med…-  Janick Wrona, IDA.

For at opnå fremdrift, er det nødvendigt at måle effekten af det arbejde man laver.

Dét argument kan derfor være en god tilgang, når man som leder ønsker at overbevise de resterende styregruppemedlemmer om, at alle bør inddrages i evalueringen, når det fælles mål er at komme succesfuldt i mål som et team.