Bruken av SCRUM og SAFe

Bruken av SCRUM og SAFe

Vi skal være agile, sa lederen – og medarbeideren tenkte, supert, nå får jeg mer frihet til å tilrettelegge mitt arbeid slik jeg synes gir mest mening.

 

Men var det det lederen mente? Her får du noen spørsmål som kan brukes til å matche forventningene.

Mange etterspør SCRUM og SAFe, fordi agilitet er spesielt med tanke på å levere og skape motivasjon.

Vi trives når vi leverer og skaper resultater, og det har en selvforsterkende effekt på vår produktivitet.

Min erfaring er at mange organisasjoner går i gang med agilitet uten en bevissthet om hvordan mindsettet bak Scrum og SAFe kommer til at påvirke hvordan organisasjonen utfører ledelse.

Den agile transformasjonen blir større enn den behøver å være hvis det ikke er samsvar i forventninger mellom medarbeidere og ledere, og internt i ledergruppen. Forskjellige forventninger til graden av utdelegering kan skape misforståelser og tvil i relasjonen mellom ledere og medarbeidere, for eksempel så

 

  • Defineres verdi og produktutvikling ut fra kunde/bruker-behov. Product Owner har ansvar for å oversette behov til teamet (hva)
  • Er teamet selvorganiserende og har ansvar for å finne de beste fremgangsmåter til å utvikle et produkt (hvordan)

Hvis dere skal lykkes med å gjøre deres organisasjon agil så bør du og din ledergruppe reflektere og finne felles svar på følgende:

Toppleder

  • Hvordan er ledelseskulturen i deres organisasjon i dag? Er den toppstyrt, eller er deres medarbeidere vant til en høy grad av medinnflytelse? Ønsker dere å endre den nåværende balansen?
  • Hvordan sikrer dere overensstemmelse mellom forretningsstrategi og utviklingen av deres produkter når det skjer på bakgrunn av direkte feedback fra kundene/brukerne?

Mellomleder

  • Ledernes daglige oppgaver endrer seg etter etablering av team. Noen oppgaver blir løst av teamet, herunder Scrum Master og Product Owner. Hva betyr det for ledernes rolle i fremtiden?
  • Hvordan vil dere samsvare forventingene mellom ledere og medarbeidere slik at konsensus skjer løpende og konstruktivt og ikke som konflikter, hvor frustrasjoner opphopes og formidles lite konstruktivt?

Personaleleder

  • Hva er dine oppgaver som personaleleder når dine medarbeidere sitter i selvorganiserte team, hvor prioritering av oppgaver utføres av Product Owner via backloggen?
  • Hvordan kan du ta ansvar for dine medarbeideres trivsel når teamene er bemannet med medarbeidere fra andre avdelinger enn din (tværfunksjonelle team)?

Så kjære leder – finn motet

Du skal tørre å stille spørsmål og finne svar med dine lederkolleger og medarbeidere.

Som agil leder oppnår du bedre resultater, mer motiverte medarbeidere og ikke minst mer tid til at holde fokus på det mellomlange og det langsiktige perspektivet.

Du har dyktige medarbeidere som fokuserer og leverer innenfor det mandatet du har gitt dem.