Beste praksis hos Nets

Nets er i dag den nest største europeiske aktøren innen betalings-, kort- og informasjonssystemer

«Beste praksis»-trening på tvers av Norden

Om Nets

Nets er i dag den nest største europeiske aktøren innen betalings-, kort- og informasjonssystemer, målt i årlig antall gjennomførte betalingstransaksjoner. Til å begynne med ble Nets etablert som en sammenslåing av danske PBS og norske Nordito, og ble i 2012 ytterligere styrket gjennom oppkjøpet av Finlands største leverandør av betalingskortløsninger, Luottokunta.

Som et ledd i sammenslåingen ble det iverksatt en rekke prosjekter for å etablere en felles nordisk «beste praksis»-tilnærming til prosjektledelse, driftsledelse, og porteføljestyring. På prosjektsiden ble PRINCE2® valgt som virksomhetens prosjektmodell og felles metode, og driftsorganisasjonen valgte ITIL® som felles rammeverk for styring, ledelse og optimalisering av prosessene i driften (Prosjektet: «One joint IT Operations»).

Tiltak

Peak har i samarbeid med NETS utdannet over 200 medarbeidere på tvers av Danmark og Norge.

Peak har vært rådgivere for de ansvarlige for prosjektmetodene rundt oppstart av programmer og rådgivning knyttet til valg av prosjektmodell.

Peak har gjennom å holde en rekke virksomhetsspesifikke «ITIL Awareness»-dager i Norge og Danmark, skapt en bevissthet og felles forståelse rundt de 13 prioriterte prosessene i Nets ITO (driften). Samtidig har det blitt etablert et fundament for en etterfølgende funksjonsrelatert optimalisering. Nets har via dette svært utviklede programmet fått forankret ny kunnskap, felles språk og oppnådd en større innsikt i ITIL-rammeverket hos ledere og prosesseiere, så vel som hos medarbeidere.

Resultater

Det er gjennom de ulike implementeringstiltakene skapt bevissthet, felles språk, prosessoptimalisering og en kunnskap om forandringshåndtering, som kan bidra til hvordan Nets skal agere i ledelse og drift av IT-organisasjonen. Det er gjennom anvendelse av felles eksempler blitt skapt en nøytral (beste praksis) forståelse for det nåværende nordiske tverrgående arbeidet i hverdagen. Medarbeiderne har fått kunnskap om hvordan prosessene og strukturen er planlagt å skulle henge sammen i hverdagen, som igjen vil kunne bidra til videre vekst via eventuelle oppkjøp eller sammenslåinger. Involveringen og måten å avvikle treningen på har gitt et godt og motiverende grunnlag hos medarbeiderne til å arbeide videre med forankringen av elementene i hverdagen.