Vattenfall

Vattenfall is ready to manage projects with a steady hand

Peak Consulting Group»Case studier»Vattenfall er klar til å styre prosjekter med en stødig hånd

Vattenfall er klar til å styre prosjekter med en stødig hånd

En unik prosjektledelsesmodell og opplæring i Danmark av prosjektledere fra forskjellige land har plassert IT-delen av energiselskapet Vattenfall for å gjennomføre større prosjekter raskere og med større forutsigbarhet.

Bakgrunn

Vattenfall er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i Skandinavia og Europa, eies av svenske staten, og har i alt 31.262 ansatte, inkludert 450 i Danmark, hvor Vattenfall eier og driver to kraftverk og en rekke vindparker og fungerer som en engroshandel i energivirksomhet.

Utfordring

Vattenfall IT gjennomfører jevnlig mange forskjellige typer prosjekter. Vellykket gjennomføring av prosjektet er avgjørende for lønnsomheten for energiselskaper, som generelt står overfor en rekke utfordringer og utviklingsmuligheter i årene som kommer.

Løsning

Vattenfall har sin egen prosjektstyringsmodell for å sikre et godt grunnlag for å gjennomføre prosjekter, inkludert:
Enhetlighet og forutsigbarhet av prosjektleveranser og prosjektmetodikk.
Et sant utgangspunkt for sammenligninger og beslutningsprosesser for kontinuerlig evaluering over prosjektporteføljen.
Raskt ombordstigning av interne prosjektfolk, nyansatte og eksterne prosjektledere.
For å oppnå en enhetlig prosjektkultur i høy klasse på Vattenfall, som kan få flere prosjekter raskere gjennom systemet, har Peak Consulting Group i Danmark de siste tre årene trent og sertifisert Vattenfall ITs prosjektledere fra Sverige, Tyskland, Nederland og Polen, etter IPMA (International Project Management Association) standarder. Opplæringen har foregått i København og blitt ledet av erfarne prosjektledere som har smakt undervisningen med eksempler fra en lang faglig prosjektleder karriere.

Resultater

Den felles prosjektstyringstreningen har ført til et bedre personlig nettverk blant Vattenfalls prosjektfolk, økt kunnskapsdeling, og dannet en større enhetlighet i hvordan man skal arbeide med prosjekter. Dette har gjort det lettere å samarbeide på tvers av prosjekter, forretningsenheter og land i Vattenfall IT.

Om Peak Consulting Group

Peak Consulting Group står bak en tredjedel av alle IPMA sertifiseringer i Danmark. Peak Consulting Group har 45 faste ansatte og stabskonsulenter, som fungerer som undervisere, rådgivere og utførerende prosjektkonsulenter. 

Om IPMA

I sammenligning med andre prosjektledelse sertifiseringer, tilbyr IPMA ikke en fast prosessbasert tilnærming til prosjektledelse, men legger vekt på å få bredere forståelse av feltet og gir en større bredde for valg av prosjektmetoder og verktøy tilgjengelig. Videre er det mer fokusert på prosjektledelse enn detaljert planlegging av prosjekter, noe som gjør IPMA sertifisering og opplæring mye anvendelig i Vattenfall og mange andre selskaper. http://ipma.ch/