Vattenfall

Vattenfall er klar til å styre prosjekter med en stødig hånd

Gjennom en unik prosjektledelsesmodell og opplæring i Danmark av prosjektledere fra forskjellige land, sitter nå IT-delen av energiselskapet Vattenfall i en posisjon der prosjekter gjennomføres raskere og med større forutsigbarhet.

Bakgrunn

Vattenfall er et internasjonalt energiselskap med virksomheter Skandinavia og Europa. Selskapet eies av den svenske staten og har over 31 000 ansatte, inkludert 450 i Danmark, hvor Vattenfall eier og driver to kraftverk samt en rekke vindparker. Vattenfall fungerer som en engroshandel innen energi.

Utfordring

Vattenfall IT gjennomfører jevnlig mange forskjellige typer prosjekter. En vellykket gjennomføring av disse er avgjørende for lønnsomheten til energiselskaper, som står overfor en rekke utfordringer og utviklingsmuligheter i årene som kommer.

Løsning

Selskapet har en egen prosjektstyringsmodell for å sikre et godt grunnlag for gjennomføring av prosjekter, som blant annet inkluderer:

  • Enhetlighet og forutsigbarhet av prosjektleveranser og prosjektmetodikk.
  • Et godt utgangspunkt for sammenligning, og beslutningsprosesser for kontinuerlig evaluering av prosjektporteføljen.
  • Rask bemanning av interne prosjektmedarbeidere, nyansatte og eksterne prosjektledere.

For å oppnå en enhetlig prosjektkultur med høy kvalitet på Vattenfall, som kan få flere prosjekter raskere gjennomført, har Peak Consulting Group i Danmark de siste tre årene trent og sertifisert Vattenfall ITs prosjektledere fra Sverige, Tyskland, Nederland og Polen, etter standarder fra IPMA (International Project Management Association). Opplæringen har foregått i København og blitt ledet av erfarne prosjektledere som har tilført undervisningen erfaringer fra en lang karriere innen prosjektledelse.

Resultater

Felles trening i prosjektstyring har ført til et bedre personlig nettverk blant prosjektmedarbeiderne i Vattenfall, økt kunnskapsdeling, og skapt en større enhetlighet i arbeid med prosjekter. Dette har gjort det lettere å samarbeide på tvers av prosjekter, forretningsenheter og land i Vattenfall IT.

Om Peak Consulting Group

Peak Consultning Group står bak en tredjedel av alle IPMA-sertifiseringer i Danmark. I Danmark har Peak 45 faste ansatte og stabskonsulenter, som fungerer som undervisere, rådgivere og prosjektkonsulenter. Selskapet ekspanderer nå i det Norske markedet.

Om IPMA

Sammenliknet med andre sertifiseringer innenfor prosjektledelse, tilbyr ikke IPMA en fast prosessbasert metode for prosjektledelse. IPMA legger vekt på å få bredere forståelse av det aktuelle feltet, og gir en større bredde for valg av prosjektmetoder og tilgjengelige verktøy. Videre er det større fokus på prosjektledelse, fremfor detaljert planlegging av prosjekter. Dette gjør IPMA-sertifisering og opplæring svært anvendelig i Vattenfall og mange andre selskaper. http://ipma.ch/

  • In the process of maturing Vattenfall organization to effectively execute future large and small projects , it has been crucial to have a partner like Peak Consulting Group, as they operate across borders and offer teachers who are themselves experienced, professional project managers, who have tried large projects themselves.

    Jan Hjelm

    Vattenfall