Risikostyring som en rimelig prosjektmodell

Ro i magen – det er dét vi vil oppnå med risikostyring.

Risikostyring som fornuftig prosjektmodell

Mer ansvar – mindre byråkrati

Mer ansvar – mindre byråkrati