Risikostyring som en rimelig prosjektmodell

Ro i magen – det er dét vi vil oppnå med risikostyring.

Risikostyring som fornuftig prosjektmodell

Mer ansvar, færre maler

Mer ansvar, færre maler