Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og varemerker

Alle rettigheter, inkludert opphavsrettigheter, til innholdet på disse Peak Consulting Group-nettsidene eies eller kontrolleres for disse formålene av Peak Consulting Group

Ved å bruke Peak Consulting Groups nettsider, godtar du å bare laste ned innholdet til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Bortsett fra når noe annet er uttrykkelig angitt, har du ikke lov til å kopiere, kringkaste, laste ned, lagre (på noe medium), overføre, offentlig vise eller spille av, tilpasse eller endre innholdet på Peak Consulting Groups nettsider – inkludert vedlegg og/eller dokumenter som nettsidene viderekobler til – til noe annet formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Peak Consulting Group eller fra tredjeparten som eier rettighetene (se nedenfor).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne ansvarserklæringen skal, dersom de ikke kan løses på minnelig vis, i sin helhet avgjøres av de danske domstolene.

 • PRINCE2® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • MSP® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • MoP® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • P3O® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited. Med enerett. Alle P3O-kurs tilbys av Simetral ATO (AXELOS Limited).
 • M_o_R® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • P3M3® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • ITIL® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • Swirl™-logoen er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • Logoene fra Accredited Training Organization er registrerte varemerker for AXELOS Limited og brukes med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.
 • APMG-International Managing Benefits™ er et registrert varemerke tilhørende APM Group Limited.

APMG International Change Management og Swirl Device Logo er registrerte varemerker tilhørende APM Group Limited og brukes med tillatelse fra APM Group Limited. Med enerett.

 • PMI® er et registrert varemerke tilhørende Project Management Institute, Inc.