Digitalt salg av personforsikring – dagens løsninger, erfaringer og fremtidig utvikling

Vi har testet de digitale salgsløsningene og snakket med tilbydere

 

Personforsikring er viktig for personkundene. De gir økonomisk trygghet ved inntektsbortfall og dermed mulighet til å opprettholde bo- og livssituasjon om noe skjer med seg selv eller noen i familien. 

Bjørn Holli
Bjørn Holli

Managing Director
tlf. 98280145

Send en e-mail

For aktørene er det lønnsomme produkter og skaper en sterkere relasjon med kunden. Tradisjonelt selges disse produktene i fysiske møter med rådgiver, i bankenes filialer eller i forsikringsselskapenes agentnettverk. Dette er kostbar distribusjon og kapasiteten er redusert over tid. Mange aktører utforsker derfor mulighetene i digitale salgskanaler. Hvor gode er disse i dag og hvordan ser aktørene for seg den videre utviklingen av dem?

For å svare på dette har vi gjennomført en undersøkelse der vi har testet de digitale løsningene hos 11 aktører, samt intervjuet flere av dem. På basis av dette gir denne rapporten et godt bilde av hvor langt aktørene har kommet og et perspektiv på veien fremover. Målet med undersøkelsen er å gi et bedre bilde av hvor vi står og hvor markedet synes å bevege seg. 

Har du bruk for en sparringspartner?

Våre konsulenter har bred erfaring med ledelsescoaching og sparring med prosjektledere. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå dere.