Søk uoppfordret som konsulent

Søk uoppfordret som konsulent

Vi har valgt en vei som forplikter oss til å ansette de beste konsulentene – er du en av dem?

I Peak Consulting Group ansetter vi management konsulenter som kan ivarata store prosjekter og forretningstransformasjoner for private og offentlige organisasjoner.

 

Blant våre spesialiteter er rådgivning, kompetanseutvikling og bemanning innenfor:

 • Prosjektledelse av digitaliserings- og it-prosjekter
 • Prosjektledelse av forretningsprosjekter
 • Agile transformasjoner
 • Oppstart og ledelse av programmer
 • Bedre beslutninger gjennom porteføljestyring
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Sourcing og anskaffelser
 • IT Service Management og sikkerhet

Kundene

De kravene vi møter fra kundene er:

 • Erfaring fra samme eller beslektet industri.
 • Dokumentert erfaring med å løse tilsvarende oppgaver på samme nivå innenfor en kort årrekke.
 • Alle nødvendige sertifiseringer er på plass.

Vil du være en del av Peak?

Vi ansetter ikke for å ha noen sittende på benken, det ville være kjedelig for begge parter. Det er derfor viktig, at din faglige kompetanse og industrierfaring matcher karakteristika på de oppgavene vi får inn.

Alle våre konsulenter har erfaring fra fagområdene vi arbeider innenfor.

Våre konsulenter er jordnære, lyttende og innsiktsfulle rådgivere og samarbeidspartnere for kundene.

Er vi ditt neste trekk?

Søknad og CV

Søknad og prosjekt-CV sendes til info@peakconsulting.no. Det skal fremgå tydelig i begge dokumenter hvor i vår forretning du passer inn, og hvorfor.

Spørsmål? Kontakt Håkon Onshuus på tlf. 91674018, eller Bjørn Holli på tlf. 98280145