Krisestyring av prosjekter

Skap kriseberedskap og beskytt prosjektene deres

Kriser oppstår eller erkjennes plutselig og setter betydelige menneskelige eller materielle verdier på spill. Det kan være ganske vanskelig å forutse når og innenfor hvilket område krisen oppstår og får effekt. I tillegg har alle berørte som oftest kort tid til å reagere på krisen. Det kan ha fatale følger for prosjekter i organisasjoner og virksomheter. 

Kan man planlegge for det uforutsette?

Ja, delvis. Men det krever at organisasjonen og dens ledere som helhet begynner å vende seg til tanken om kriser og uforutsigbarhet som et vilkår for alle prosjekter. Ved å akseptere at ting kan bli snudd på hodet skaper organisasjonen gode vilkår for at en ut-av-boksen tankegang kan vokse frem. 

Når vi jobber med kriserobusthet blant våre kunder anbefaler vi alltid at de starter med å utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen beskriver hvordan den overordnede krisestyringen skal foregå når de alminnelige ressursene og rutinene ikke lenger strekker til. Her kan fokus med fordel være på for eksempel:

  • Hvordan det treffes beslutninger
  • Hva og hvor ofte kommuniseres det ut til medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Hvilken (it) infrastruktur benyttes

Proaktiv krisestyring i prosjekter

Hvis vi fokuseres inn på prosjekter i krisetider så er et prosjekt en investering som ivaretas på vegne av aksjonærer og andre interessenter, og disse skal derfor beskyttes når kriser oppstår. For å kunne etablere den rette beredskapen omkring prosjektene er vår anbefaling alltid å i forkant ha foretatt følgende handlinger:

  1. Skap et felles overblikk over prosjektenes kritikalitet
  2. Fastlegg governance-strukturen i relasjon til kritikalitetene og utarbeid passende dokumentasjon
  3. Gjennomfør undervisning i krisestyring
  4. Test din prosjektorganisasjon 

Har du bruk for en sparringspartner?

Våre konsulenter har bred erfaring med ledelsescoaching og sparring med prosjektledere. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.