Arbeidet i en styregruppe

Styregruppens arbeid

Først når det er skapt balanse i styregruppen og det ikke foreligger tvil om rolle og ansvarsfordeling kan man begynne å arbeide med styregruppens lederegenskaper. 
kerneteam

Min påstand er at styregruppens lederegenskaper er avgjørende for om prosjektet blir en suksess eller ikke…- Janick Wrona, IDA.

Som leder skal man være visjonær, man skal være i stand til at kunne kommunisere sine visjoner og fortelle hvordan man kommer i mål. En begeistring for prosjektet er samtidig nødvendig for å motivere de resterende om den reisen som styregruppen sammen skal ut på.

Fremfor alt så skal en leder ha evnen til å skape tillit i en organisasjon. Det som gjør det ekstra vanskelig å være medlem i en styregruppe er at et prosjekt er en midlertidig organisasjon som typisk varer et halvt til et helt år.

Derfor blir det en utfordring når man som styregruppemedlem skal ut i en ny organisasjon og skape tillit, og tillegg skape et team som skal prestere og levere oppgaven relativt raskt.

Mange prosjekter starter med være bakpå!

Det er som regel en deadline og sjelden mulighet for å sette seg ned og legge en plan der man selv kan bestemme endelig deadline.

Det medvirker til at lederen og teamet er under press fra begynnelsen. Derfor er det alminnelig å tenke at arbeidet skal påbegynnes raskest mulig– dessverre resulterer det ofte i at lederen og teamet ikke har tid til at oppbygge tillit eller lære hverandres styrker så vell som svakheter å kjenne.

Manglende tillit i styregruppen medfører ofte at medlemmene stiller seg kritisk overfor hverandres kompetanser og derfor blir det ikke levert til tiden. Dette fordi styregruppens medlemmer motarbeider hverandre som et resultat av frustrasjon eller manglende kjennskap til hverandre.

De fleste styregrupper fungerer ikke som et team.

Undersøkelser har vist at team som avsetter tid til å lære hverandre å kjenne og skaper tillit i starten av prosjektet på tross av deadlines og et tettpakket program oppnår bedre resultater enn dem som ikke prioriterer det.

En annen faktor som er like viktig som tillit er evaluering og læring. Ofte har lederen i en styregruppe også en lederjobb. Styregruppen er derfor en ekstrajobb som sjeldent er plassert øverst på prioriteringslisten. 

Styregruppens arbeid

Nettopp derfor bør styregruppen evaluere seg selv med jevne mellomrom. De skal evaluere hvordan det går individuelt, hvordan det går med samarbeidet og viktigst av alt; er der noe som bør gjøres annerledes?

Vi forsøkte å overbevise både prosjektlederen og de resterende styregruppemedlemmene om at som en del av evalueringen skulle prosjektlederen vurdere styregruppemedlemmene og deres ledelseskompetanser.

Det var ikke enkelt å selge inn til verken prosjektleder eller styregruppemedlemmer, men det åpnet for noen gode samtaler rundt temaet, noe man ofte kommer langt med…-  Janick Wrona, IDA.

For å oppnå fremdrift er det nødvendig å måle effekten av det arbeidet man utfører.

Det kan være et godt argument når man som leder ønsker å overbevise de resterende styregruppemedlemmene om at alle bør involveres i evalueringen ettersom gruppens felles mål er å komme suksessfullt i mål som et team.

løb mod pil

Har du bruk for en sparringspartner?

Våre konsulenter har bred erfaring med ledelsescoaching og sparring med prosjektledere. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.