Projektets styregruppe

Projektets styregruppe

Projektets styregruppe er en bok om styringsgrupper, og har som mål å gjøre prosjekters styringsgrupper og de enkelte medlemmene mer kompetente, slik at vi får flere suksessfulle prosjekter.

Med utgangspunkt i “The Conscious Competence Learning Model” ser boken på hvordan styringsgruppen går fra tilstanden “ubevisst inkompetent” til den mer ideelle tilstanden “ubevisst kompetent”.

Boken gir deg også 17 verktøy, tester, sjekklister og maler, som vil være til stor nytte i styringsgruppens arbeid i hverdagen. Verktøyene er basert på i alt 27 anbefalinger, som bokens forfattere har identifisert fra internasjonale standarder og retningslinjer for prosjektledelse, en rekke eksperters anbefalinger, konkrete erfaringer fra feilslåtte offentlige og private prosjekter, samt en omfattende styringsgruppeundersøkelse gjennomført blant Peak Consulting Groups kunder. Bestill boken på info@peakconsulting.no.

Pris DKK. 249* ekskl. moms

(*DKK. 311,25 inkl. moms).