Om Peak

Sammen omsetter vi strategier og planer til handlinger og resultater

Vi gjør Norden dyktigere

Ved å kombinere beste praksis, forskningssamarbeid og mye praktisk erfaring, kan vi løfte gjennomføringsevnen i offentlige organisasjoner og private virksomheter.

Vi hjelper virksomheter og organisasjoner med det aller vanskeligste; å omsette strategier og planer til handlinger og målbare resultater.

Vi hjelper gjennom rådgivning, bemanning og kompetanseutvikling.

Veien vi har valgt krever at vi kun ansetter de beste, slik at vi leverer de beste løsningene for kundene, innenfor våre kompetanseområder.

For oss betyr dette at vi alltid strekker oss lenger for å være det mest relevante valget – for nåværende og kommende kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Peaks fundament bygger på mye erfaring og Best Management Practice, kombinert med aktiv forskning

  • Våre konsulenter har minimum 10 års erfaring innenfor sine fokusområder. Kombinert med industrispesialiseringer, kan de raskt og effektivt sette seg inn i en problemstilling, forstå kulturen og skape resultater.
  • Best Management Practices gir oss et felles språk internt i Peak og med våre kunder. Vi er Nordens høyest sertifiserte virksomhet, og vi har en unik kjennskap til hvilke verktøy som fungerer, og hvordan de tilpasses konkrete opgaver og i forhold til organisasjonens modenhet og evne.
  • Vi gjennomfører forskning og undersøkelser i samarbeid med ledende universiteter, faglige interesseorganisasjoner og våre kunder. Dette benytter vi til oppbygning samt vedlikehold av innsikt i hva som skal til for å nå målene til våre kunder.

Vi har fokus på forandring og den etterfølgende gevinstrealiseringen

Integritet, kompetanse og engasjement – levert uten kompromis;

Vi tror fullt og helt på at vi kan skape resultater uten å gå på kompromis med våre verdier. Mange tar dette som en selvfølge, men for oss utgjør det selve fundamentet og er forankret i måten vi leverer, agerer og kvalitetssikrer.

Resultater og gevinster skal være varige;

Vi måler oss opp mot de resultatene og gevinstene vi skaper for våre kunder. Suksesser skal kunne stå alene og være varige, også etter at konsulenten eller teamet har dratt hjem.

Vi lytter og utfordrer, med respekt for våre kunders forretning og deres medarbeidere:

Vi lytter til hva våre kunder ønsker å oppnå, vi analyserer hvor kunden er i dag, og inngår en dialog om hvordan vi tar kunden videre. Dette gjør vi med utgangspunkt i den nåværende modenheten i prosjektorganisasjonen, organisasjonens forandringsberedskap og med respekt for de lederne og medarbeiderne vi skal arbeide med.