Om Peak Norge

Peaks verdiforslag

Om peak

Kundens behov

For mange organisasjoner er det en utfordring å nå sine mål. De kan ha vanskeligheter med å formulere målet – og vet de hvor de skal hen, kan veien dit være uklar. Det skyldes ikke minst den stadig stigende kompleksiteten som ofte preger organisasjoner. Mange tyr til prosjektorganisering som et motsvar på denne kompleksiteten. Prosjektet som arbeidsform oppstår med andre ord når en vesentlig forandring ikke kan gjennomføres i den daglige operative driften. Prosjekter stiller dog også krav til organisasjonen. Kanskje har ledelsen en plan, men ikke noen med den rette erfaringen til å gjøre ord om til handlinger. Det kan også være at planen drukner i en strøm av andre tiltak som skygger for et samlet overblikk, og retter fokus vekk fra å få de igangsatte initiativene realisert. Kunden søker ekstern bistand fordi den selv ikke har de nødvendige ressursene til å komme i mål. Og her er det ikke kun bruk for arbeidskraft – det er også bruk for et kompetent blikk utenfra.

Peaks tilnærming til kundens behov

Peak hjelper kunder (virksomheter og individer i privat så vel som i den offentlige sektor) i mål med prosjektet som virkemiddel. Dette gjør vi via konsulentbistand og utvikling av kundens kompetanser innenfor disipliner som prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Peaks konsulenter bemanner enten en oppgave hos kunden eller brukes i en rådgivende funksjon. Kompetanseutviklingen av kunden skjer i Peaks kursavdeling, som tilbyr undervisning i relevante beste praksis-rammeverk. Peaks konsulenter skaper løsninger med utgangspunkt i de samme rammeverkene, og Peaks kursholdere løser ofte konkrete oppgaver hos kunden. Peaks stab er ryggraden som sørger for at kollegaene i møtet med kunden har best mulig betingelser for å tilfredsstille deres behov. Anvendelsen av anerkjente rammeverk sikrer en god synergieffekt mellom konsulenter og kursgjennomføringen – samtidig som det setter kunden i stand til å gå videre i samme spor på egenhånd, når Peaks rådgivere ikke lenger er tilstede.

Derfor skaper Peak unik verdi

Man kan finne andre som tilbyr samme ytelser som Peak. Det som skiller Peak fra mengden, er vår kombinasjon av kompetanser, integritet og engasjement.

  • Kompetanser: I Peak blir kunden alltid møtt av en høyt kvalifisert person, som evner å omgjøre beste praksis til bærekraftige løsninger som matcher kundens behov. En Peak-ansatt har relevant erfaring og øye for den større sammenhengen hos kunden. Peak er kanskje den eneste konsulentvirksomheten av sin art i Skandinavia, der det ikke er noen konkurranse konsulentene seg imellom. Det sikrer kunden fullt fokus på det faglige. Gode løsninger konkurrerer ikke med andre hensyn.
  • Integritet: Vi sier kun ja til oppgaver vi kan løse – og det på en måte vi selv tror på. Vi blander oss ikke i kundens mål, men utfordrer kunden på hva som kreves for å nå de. Samtidig lytter vi til kundens overveielser for å finne et felles ståsted. Skjer ikke det, er kunden selvfølgelig velkommen til å si nei takk. Det skal gi mening for alle parter, og i Peak finner vi mening i ærlighet fremfor mersalg for mersalgets skyld. Integritet er ordentlighet: vi varmer ikke stolen hos kunden når det ikke lenger er bruk for oss, og tegner ikke et glansbilde av hva vi reelt sett kan gjøre.
  • Engasjement: Hva man kan betyr mye, men det betyr mer hvem man er. Derfor er Peaks medarbeidere rekruttert på bakgrunn av både faglige og sosiale kompetanser. Vi er kundens betrodde sparringspartner, og vi betrakter den gode relasjonen som et nødvendig grunnlag for å finne gode løsninger sammen. Vi setter oss inn i problemstillingen, vi leverer, og vi interesserer oss for kundens situasjon. Både ut av profesjonalitet, men også for vår egen skyld – det er tross alt morsommere å skape løsninger som faktisk kan anvendes.

Peak arrow
Peak arrow